Alkalmaink a járványhelyzet idején

Kedves Testvérek!

Május 2-tól Zsinatunk legutóbbi határozata alapján, újra megnyithatjuk templomainkat vasárnaponként, az egészségügyi  előírások figyelembe vételével (maszkhasználat, távolságtartás, kézfertőtlenítés, éneklés lecsökkentése). Az istentiszteletek továbbra is követhetőek lesznek a gyülekezeti youtube csatornán. Addig, az alábbi korlátozás marad érvényben:

Szeretetdoboz adománygyűjtés Advet 1. vasárnapjáig!

A Magyar Református Szeretetszolgálatnál (MRSZ) már most azon munkálkodnak, hogy a karácsony minél több rászoruló család, gyermek és idős ember számára legyen önfeledtebb. A koronavírus miatt idén sokkal többen kerültek nehéz helyzetbe, így most még inkább fontos, hogy mindazok, akik megtehetik, segítsék az arra rászorulókat.

A Szeretetszolgálat adománygyűjtő programjához most bárki csatlakozhat. A gyülekezetekhez, munkahelyekre és iskolába kihelyezett Szeretetdobozokban tartós élelmiszereket, tisztító – és tisztálkodási szereket gyűjt a szervezet. Olyan élelmiszereket és higiénés cikkeket várnak, melyek a mindennapokban tudnak segítséget nyújtani a rászorulóknak. A 100%-ban újrahasznosítható dobozokban összegyűlt adományokból segélycsomagok készülnek, melyek még az ünnepek előtt eljutnak oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Kérjük a Testvéreinket, hogy adományaikat legkésőbb november 29-ig juttassák el a Lelkészi Hivatalba!

Debrecen hírei, debreceni hírek | Debrecen és Hajdú-Bihar megye hírei - Dehir.hu

Vasárnapi istentisztelet élő közvetítés!

Kedves Gyülekezet!

A járványügyi korlátozások miatt a 10:00-kor kezdődő istentiszteletet online közvetítjük.

Arra kérjük a testvéreket, hogy személyesen ne jöjjenek a templomhoz, hanem kövessék az élő adást!
Szenteljük meg a vasárnapot ilyen módon is!

Emmellett bátorítunk mindenkit, hogy a hétköznapokban tartsanak családi áhítatokat, igeolvasásokat, beszélgessenek az ige mellett és imaközösségben könyörögjenek a vírus megfékezéséért, a betegek gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért és Isten kegyelméért!

Erre a linkre kattintva vasárnap 10:00 órától követhetjük az istentiszteletet: 

http://youtube.dunaharasztireformatus.hu/

Kérjük, hogy segítsen ennek a hírnek eljuttatásában minél többekhez!

Minden egyházi alkalom szüneteltetése a rendkívüli járvány helyzetben

Kedves Testvéreink!

Az alább olvasható zsinati kérés értelmében, a mai naptól minden egyházi alkalmat szüneteltetünk gyülekezetünkben a ma elrendelt kormányutasítás érvényének feloldásáig. 

Lelkészeink továbbra is elérhetőek telefonon vagy email-ben:

Nt. Faragó Csaba:   30/637-8171

Nt. Korsós Tamás:  30/953-2985

Email: dunaharaszti.ref@gmail.com

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a gyülekeztünk honlapján megtalálható, hangos igehirdetéseket:

https://dunaharasztireformatus.hu/hangos-igehirdetes/

Kérjük, hogy ezekben a nehéz napokban különösen is éljenek a bátorító, életet adó Ige hallgatásának és olvasásának lehetőségével és kövessék nyomon honlapunkat és Facebook oldalunkat!

 

 

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.