Alapítványi beszámoló

Az Építő Kövek Alapítványának híreiPicture1

A lélekszámban is napról–napra gyarapodó gyülekezetünkben, hála Istennek egyre pezsgőbb és sokrétűbb élet folyik. Az Istentiszteleteken és Bibliaórákon túl, házicsoportok, házaspár körök működnek, rendszeresek az ifjúsági foglalkozások.   Évenként megszervezésre kerülnek a gyülekezeti táborok, a gyermektáborok és a konfirmálásra készülő fiatalok hétvégéi.

Ezek a rendezvények, események színvonalas megtartásához, illetve életben tartásához szükséges anyagi források biztosításához hozta létre az egyházközségünk presbitériuma a közhasznú Építő Kövek Alapítványt.

A napi gyülekezeti élet eseményei mellett még egy nagy cél lebegett mindannyiunk szeme előtt az alapításkor: az új Templom felépítéséhez és a Gyülekezeti ház kialakításához szükséges anyagi javak előteremtése. Alapítványunk mindezekhez sikeresen hozzájárult a támogatóknak köszönhetően és azóta is sokféle módon támogatja a gyülekezeti életet.

Az Építő Kövek Alapítvány hírei 2021-ből

Az Alapítványnak 2021. év elején 1.012.000 Ft lekötött alaptőkéje és 640.000 Ft mobilizálható tőkéje volt. A kurátorok támogatási tervének központjába a gyülekezeti kiadványok és táborok támogatása került. Könyvelési díjra 60.000 forintot, az Áldás, Békesség gyülekezeti újság nyomdai költségek finanszírozására 60.000 forintot, a táborok támogatására 150.000 forintot, a konfirmandusok mátraházi hétvégéjére 120.000 forintot, a hittanoktatás támogatására 150.000 forintot terveztünk. Sajnos a családok romló pénzügyi helyzete abból is látszik, hogy az adakozó kedv csökkent, de köszönjük a kitartó adományozók támogatását. A második féléves terveink között az idősek karácsonyának támogatása az Áldás, békesség újság nyomtatási költségei és a hittanoktatás támogatása szerepelt. Ezúton is köszönjük a testvérek támogató adományait, és a kuratóriumi tagok felelősségteljes munkáját. Kérjük, a továbbiakban is támogassák adományaikkal az alapítványt és az 1% rendelkező nyilatkozatát se felejtsék kitölteni!

A fenti beszámoló alapján láthatják a testvérek, hogy a kuratórium fontos, felelőségtejes döntéseket hozott. Kérjük a testvéreket és minden jóindulatú embert, akinek módjában áll, támogassa alapítványunk céljainak megvalósulását! Ezt megtehetik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a 2022. évben (Alapítvány adószáma: 18138478-1-13 ), vagy a K&H banknál vezetett 10403105-50526672-82811009 bankszámlánkra történő befizetéssel.

Támogatásaink 2022-ben és 2023-ban:

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás (2023.)

NEAO-KP-1-2023/7-000536

Támogatás összege: 2 300 000 Ft

Folyósítás: 2023

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (2022-2023)

VCA-KP-1-2022/4-001951

Támogatás összege: 7 000 000 Ft

Folyósítás: 2022. 11. 16.

További támogatásukat remélve, eddigi támogatásukat megköszönve Áldást, Békességet kíván:

ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA