Egyháztagság

Szeretettel várunk mindenkit közösségünkbe! Mégis, emellett a nyitottság és elfogadás mellett, egyházunk rendje szerint az lehet gyülekezetünk teljes jogú (úrvacsorázó és választójogosult) tagja, aki meg van keresztelve, konfirmált, az úrvacsorai közösségben rendszeresen részt vesz és az egyházfenntartásához is az egyházfenntartói járulék befizetésével hozzájárul.

Az egyháztagság nem működik automatikusan. Ha mostanában költöztek Dunaharasztiba, kérjük keressék fel a lelkipásztorunkat és jelentkezzenek be gyülekezetünkbe!

A Presbitérium döntése alapján, 2023. évtől az egyházfenntartói járulék ajánlott minimum összege az alábbiak szerint alakul:

  • aktív dolgozók: 15.000 Ft/év
  • nyugdíjból vagy állami juttatásból (pl. gyed, gyes) élők: 7.000 Ft/év
  • tanulói jogviszonnyal rendelkező, 18. évet betöltött diákok: 2.000 Ft/év

Az egyházfenntartói járulék befizetésére a Lelkészi Hivatalban van lehetőség hivatali időben, vagy átutalással az alábbi számlaszámon: 11784009-22226594. Kérjük, a közleményben tüntessék fel a befizetés címét: „Egyházfenntartói járulék”.

Vélemény, hozzászólás?