Vezetőink, Munkatársaink

Gyülekezetünket lelkipásztorunk mellett egy 12 tagú vezetőség, – presbitérium- irányítja. A presbitereket gyülekezetünk teljes jogú tagjai választják, vagy újraválasztják 6 évenként. Közösségünk presbitériumi tagjairól, valamint munkatársairól bővebben is olvashatnak.

Faragóné Sárdy Emőke – hittanoktató és munkatárs

1994-ben kerültem a gyülekezetbe és ekkor fogadtam el az Úr Jézus Krisztust Megváltómként. A gyerekek közötti szolgálatba egy évvel később kaptam elhívást, az alábbi igén keresztül: „Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben.” /Zsolt 22,23/ Mivel eredeti végzettségem közgazdász, igyekeztem rengeteg könyvet olvasni, illetve VISZ Gyermekevangelizációs tanfolyamot végeztem, hogy képezzem magam a gyerekek közti szolgálat területén. Isten vezetésének engedve, – háromgyermekes anyaként – 2012-ben kezdtem el a Károli Református Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Karának Hittanoktató szakát. Ezzel egy időben kezdtem el a hit- és erkölcstan tanítást néhány osztályban. Az Úr kegyelmének köszönve, 2015 júniusában vettem át új diplomámat, s szeptembertől az összes helyi iskola felsős hittanosait taníthatom az Isten Igéjére, amelyért nagyon hálás vagyok. De ahogyan eddig is, ugyanilyen örömmel veszek részt a női -, ifjúsági -, házaspároknak szóló alkalmak, angol nyelvű istentiszteletek vagy a bibliaórák szolgálatában is.

 

Mark és Beth Van Bebber – munkatársak

 1984-ben házasodtunk össze és 3 gyermekünk van: Christian, Allie és Anna. 1997-ben költöztünk Magyarországra az Egyesült Államokból, majdnem 19 évvel ezelőtt. 3 éve járunk a Dunaharaszti Református Gyülekezetbe. Mark az “Entrust” szervezet európai vezetője, amely Magyarországon Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA) néven ismert. Ez a missziós szolgálat keresztyén vezetők fejlődését és képzését segíti. Beth szintén ebben a szervezetben tevékenykedik, a nők és anyák egyedi szükségeire fókuszálva. Szeretjük Magyarországot, a magyar embereket és mindig örömmel beszélünk a Bibliáról és Istenről.

Vélemény, hozzászólás?