Alapítványunk

Gyülekezetünk Építő Kövek Alapítványát 2010. évben alapítottuk.

Kezdetben elsődleges cél az Picture1új templom megépülésének segítése volt, majd a régi templom gyülekezeti teremmé való átalakításának támogatása. Jelenlegi céljaink között szerepelnek a Dunaharasztin és vonzáskörzetében élő református lakosság hitéleti- és bibliai ismereteinek gyarapítása, a gyermekek és ifjak valláserkölcsi nevelésének elősegítése. Az igehirdetés és a gyülekezeti élet tárgyi feltételeinek biztosítása mellett tevékenységünk súlypontja egyre jobban eltolódik a missziói-, szociális- és kulturális szolgálat irányba is. Nagy hangsúlyt fektetünk az időskorúakról való gondoskodásra, a szociálisan rászorulók támogatására, a családok lelki, szellemi, anyagi segítésére. A gyermek-és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés feladatai mind az alapítvány kiemelt tevékenységi területei.

Hálásan köszönjük, ha adójának 1%-át Alapítványunk tevékenységeinek támogatására ajánlja fel!

Alapítvány adószáma: 18138478-1-13

Sokan támogatják az alapítványt az 1%-on túl is, mellyel bővítik a támogatási lehetőséget. A templomépítésre szánt adományokat kötelezően a templomépítésre fordítjuk, a nem címzett támogatások felhasználásáról a kuratórium dönt.

ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY

cím: 2330 Dunaharaszti Rákóczi u.21.

A kuratórium elnöke: Till Mariann

Kuratóriumi tagok:

Dobos Márton

dr. Faragó Péter

Nemes Edina

Pályázati referens: Jeney-Tauzer Katalin

Alapítvány K&H banknál vezetett számlaszáma: 10403105-50526672-82811009