Gyülekezetünk

 

Gyülekezetünk a protestáns egyházakhoz, s azon belül is a Magyarországi Református Egyházhoz tartozik. Hitvallásainkat a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás fogalmazza meg.

Gyülekezetünkben központi szerepe van a Biblia magyarázatának. Valljuk, hogy a teljes Szentírás Isten Szava, amin keresztül Isten nemcsak régen, hanem ma is szól hozzánk. Hisszük, hogy Jézus Krisztus személyében az Isten látogatott meg bennünket, azért, hogy a bűneinkből megváltást és az Ő Lelke által új, teljes, harmonikus életet készítsen Nekünk.

Gyülekezetünkben fontosnak tartjuk a közösség megélését és arra törekszünk, hogy minden korosztály (kis gyermekkortól kezdődően) lelki otthonra találhasson köztünk.

Testvérgyülekezetünk az Udvarfalvi Református Gyülekezet és a Kolozsvári Patai Utcai Gyülekezet.

 

 

angolzaszloOur Congregation belongs to the Hungarian Reformed Church, within the Protestant Churches. Our confessions are formulated from the Heidelberg Catechism and in the 2nd Helvetian Creed.

Bible teaching plays the central role of our church. We confess that the whole Scripture is the word of God, and that He speaks to us through it today just as He did in the past. We believe, that we were visited by God in the person of Jesus Christ for the purpose of giving us salvation from our sins and a new, complete, harmonic life by his Holy Spirit.

We consider the experience of community fellowship vitally important. Our desire is that every age-group, from the earliest childhood, may find a spiritual home among us.

Our partner congregations are Udvarfalva Reformed Church and Kolozsvár Patai Street Reformed Church. Both are in Transylvania (Northern Romania).

 

 

letöltésUnsere Kirchengemeinde gehört zu den protestantischen Kirchen, insbesondere zu den Ungarischen Reformierten Kirche.  Die Grundlage unserer  Glaubensbekenntnisse  sind das helvetische Bekenntnis und Heidelberger Katechismus.

Bibel-Erklärungen spielen  eine zentrale Rolle in unserer Gemeinde. Wir glauben, dass die ganze Heilige Schrift Gottes Offenbarung  ist, durch die Gott nicht nur früher sondern auch heute zu uns spricht. Wir erkennen an, dass Gott als Jesus Christus uns besucht hat, um unsere Sünden wegzunehmen, und uns von den Sünden zu erlösen und durch den Heiligen Geist ein neues harmonisches Leben zu schaffen.

Unsere Gemeinde hält es für wichtig, dass wir die Gemeinschaft erleben. Wir streben danach, dass man in jedem Alter (sogar von Kleinkindalter an) ein seelisches Heim bei uns findet.

Unsere Partnergemeinden sind die Kirchengemeinde in Udvarfalva und die in Kolozsvár, Pata Straße.

Vélemény, hozzászólás?