Ifjúsági táborok pályázata

 

Pályázati felhívás

 1. Az ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY kiemelkedő feladatának tartja fiataljaink gyülekezetünkhöz való tartozásának erősítését, ezért ebben az évben is támogatni szeretné a nyári ifjúsági táborok résztvevőit. Azonban az eddigiektől eltérő módon, pályázat útján választjuk ki a támogatott fiatalokat.
 2. A pályázat elbírálásánál a szociális szempontok mellett döntő szempont, hogy a pályázó milyen mértékben vesz részt gyülekezetünk munkájában.
 3. A pályázatot pályázati lapon, írásban kell benyújtani.
 4. A pályázati lapon fel kell tüntetni a pályázó személyes adatait, amelyet az alapítvány kuratóriuma az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezel. A pályázati lapon fel kell tüntetni azt az összeget, amelyet a pályázó szeretne elnyerni, valamint azokat a vállalásokat, melyek mutatják a gyülekezeti munkába való bekapcsolódást.
 5. A pályázatok benyújtási határideje 2019 március 31.
 6. A pályázatokat egy – a kuratórium tagjaiból és a gyülekezet vezetőségéből álló – 5 fős bizottság fogja elbírálni.
 7. Az elbírálás szempontjai:

–  az istentiszteleteken és az ifjúsági alkalmakon való részvétel

– a gyülekezet munkájába való bekapcsolódás a 8. pontban javasoltak valamelyik formájában.

 1. Javaslatok a gyülekezeti munkába való bekapcsolódásra:

– a heti templomtakarításban való részvétel

– a tavaszi közmunkán való részvétel

– fűnyírás a templomkertben

– az „Áldás békesség” gyülekezeti újság húsvéti és pünkösdi számának terjesztésében való részvétel (terjesztési körzet 10 – 15 címet tartalmaz)

– élménybeszámoló írása a tábor eseményeiről, az ott történtekről az „Áldás békesség” újságban és a „Haraszti Hírekben”

– részvétel a húsvéti játszóház előkészítésében, lebonyolításában.

– részvétel a nyári református hittantáborban segítőként

Ezek csak javaslatok a vállalások megkönnyítésére. A bírálók minden más vállalást – ami a gyülekezeti életet, munkát segíti – figyelembe vesznek az értékelésnél.

 1. A benyújtott pályázati lapot az egyik szülőnek – egyetértését kifejezve – is alá kell írni, az elérhetőség feltüntetésével.
 2. A pályázatokat a bíráló bizottság 2019 április 8 – ig elbírálja. a pályázókat írásban értesíti az eredményről és az elnyert támogatás mértékéről.
 3. Az elnyert támogatás összegét az alapítvány közvetlenül a tábor helyszínét biztosító intézménynek utalja át. A nyertes pályázónak a támogatás összegével csökkentett részvételi díjat kell megfizetni.
 4. A pályázó tudomásul veszi, amennyiben a pályázati lapon vállalt feladatait

saját hibájából nem teljesíti, két évig nem pályázhat alapítványi támogatásra.

Dunaharaszti; 2019 március 10.

Építő Kövek Alapítvány
kuratóriuma

Pályázati adatlap