Minden egyházi alkalom szüneteltetése a rendkívüli járvány helyzetben

Kedves Testvéreink!

Az alább olvasható zsinati kérés értelmében, a mai naptól minden egyházi alkalmat szüneteltetünk gyülekezetünkben a ma elrendelt kormányutasítás érvényének feloldásáig. 

Lelkészeink továbbra is elérhetőek telefonon vagy email-ben:

Nt. Faragó Csaba:   30/637-8171

Nt. Korsós Tamás:  30/953-2985

Email: dunaharaszti.ref@gmail.com

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a gyülekeztünk honlapján megtalálható, hangos igehirdetéseket:

https://dunaharasztireformatus.hu/hangos-igehirdetes/

Kérjük, hogy ezekben a nehéz napokban különösen is éljenek a bátorító, életet adó Ige hallgatásának és olvasásának lehetőségével és kövessék nyomon honlapunkat és Facebook oldalunkat!

 

 

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.

Istentiszteletek a veszélyhelyzet idején

Istentiszteletek a veszélyhelyzet idején: a koronavírus miatt meghirdetett, kötelező kormány intézkedésekkel összhangban az egyházi programjaink az alábbiak szerint módosulnak a további rendelkezésekig:

  • vasárnaponként két istentiszteletet tartunk: 9.00 és 11.00 órakor, hogy a résztvevők száma ne haladja meg a beltérben engedélyezett 100 főt. Az alkalmak között minimum fél órás szellőztetést és a padok letisztítását biztosítjuk. Felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét, hogy istentiszteleteink a gyülekezeti honlapunkon felvételről meghallgathatóak: https://dunaharasztireformatus.hu/hangos-igehirdetes/
  • a gyermekistentiszteletek a rendkívüli időszakban szünetelnek
  • a csütörtöki bibliaórákat 9.00 és 18.30 órakor is megtartjuk és javasoljuk az idős testvéreinknek, hogy a vasárnapi istentisztelet helyett inkább erre a kislétszámú, hétközi alkalmakra jöjjenek el
  • a konfirmációs és ifjúsági órákat délutánonként megtartjuk mindaddig, amíg az iskolák is üzemelnek.

Kérjük Testvéreinket, hogy a fenti változásokról értesítsék hozzátartozóikat és ismerőseiket! Továbbá kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel gyülekezetünk honlapját vagy facebook oldalát, ahová a rendkívüli helyzetből adódó legfrissebb változásokat is azonnal feltöltjük!

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségének március 11-i felhívása:

Kérjük, hogy ahol 100 főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább fél órás szellőztetési szünetet kell tartani. Kérjük, hogy járjanak el szabály szerint, és száz főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén.

Kérjük, ha tehetik, tartsanak hétközi, esti istentiszteleteket vasárnapi liturgiával, ezzel segítve, hogy minden gyülekezeti tag eljuthasson istentiszteletre.

Számos gyülekezet online közvetíti istentiszteleteit. Kérjük, hogy tegyék közzé a közvetítés linkjét, hogy akik kényszerűségből otthon maradnak, a közvetítés útján kapcsolódhassanak be az istentiszteleti közösségbe. Kérjük, hogy a kommunikacio@reformatus.hu e-mail címre küldjék el a linket, amit közzéteszünk egyházunk hivatalos honlapján, a www.reformatus.hu oldalon.

Kérjük a nagyvárosi gyülekezetek lelkipásztorait, hogy amennyiben szükséges, egyeztessenek egymással; tájékoztassák a gyülekezeti tagokat, hogy a létszámkorlátozásra való tekintettel mely szomszédos gyülekezet istentiszteleteit látogathatják átmenetileg.

Kérjük a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések maradéktalan betartását. A további tájékozódásért keressék fel a www.koronavirus.gov.hu oldalt.

Köszönettel:

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. 03. 11.

A koronavírus terjedésének megakadályozására a kormány március 11-én a következő döntést hozta:

• Beutazási tilalmat rendeltek el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Ezekből az országokból csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba, de ők hatósági karanténba kerülnek belépéskor. A fenti országokból leállítják a repülőgépjáratokat március 11-én éjféltől. Aki megszegi az intézkedést, szankciókra számíthat.
• Bezárják az egyetemeket, csak távoktatásban tanulhatnak a diákok. Ezt azzal indokolják, hogy 13 betegből 9 külföldi, és a magyar egyetemeken számos külföldi diák is tanul.
• Mivel a koronavírus okozta megbetegedés gyerekeknél nem jellemző, ezért az általános- és középiskolák nem zárnak be.
• A száz főnél nagyobb beltéri, és az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények tartását betiltják. A sporteseményeket zárt kapuk mögött rendezik meg. A rendezvények betiltása az üzemeltető felelőssége.
• Megtiltják a külföldi osztálykirándulásokat, illetve a nyári nyelvtanulási kurzusokat elhalasztják egy évvel.
A kormány intézkedései visszavonásig érvényesek.

Kapcsolódó: Egyházunk március 6-i felhívása

KÖZLEMÉNY

Áldás, békesség! Kedves Testvérek!

A koronavírus terjedése miatt számos országban, így hazánkban is óvintézkedéseket vezettek be. Kérjük, figyeljék a koronavirus.gov.hu oldalt, melyet Magyarország Kormánya hozott létre, hogy hiteles és naprakész információkkal szolgáljon a lakosságnak. Kérjük, hogy a hivatalos oldalon olvasottaknak megfelelően járjanak el! Kérjük, hogy tegyenek meg mindent az egyházi intézményekben, templomokban is azért, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését.

Kérjük, hogy az istentiszteleteken külön-külön úrvacsorai kelyhekben osszák az úrvacsorai bort. Ne igyanak nagy, közös kehelyből!

Sok gyülekezetben szokás, hogy a lelkipásztor istentisztelet végén kézfogással búcsúzik a hívektől. Kérjük, hogy járvány idején tekintsenek el ettől.

Kérjük, hogy figyeljék a hatóságok intézkedéseit; adott esetben a hatóság elrendelheti a tömegrendezvények betiltását. Ezek az istentiszteleteket és egyéb egyházi rendezvényeket is érinthetik. Kérjük, hogy mindig a hatóságok kérésének megfelelően járjanak el!

Kérjük, hogy a gyülekezeti házakban, az intézményekben – óvodákban, iskolákban, idősek otthonában – rendszeresen szellőztessenek!

Kérjük, hogy gyakran mossanak kezet!

Kérjük, hogy minden mosdóban helyezzenek el folyékony fertőtlenítő szappant.

Kérjük, hogy betegen, náthásan, lázasan, influenzásan ne menjenek közösségbe!

Kérjük, amennyiben lehetséges, vírusfertőzött országba tervezett külföldi útjukat halasszák el!

Kérjük közösségeinket, hogy tartsanak egyéni és közböjtöt, imádkozva a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megfékezéséért fáradozó döntéshozókért, orvosokért, egészségügyi dolgozókért.

Kérjük, imádkozzanak a betegek gyógyulásáért!

Köszönettel:

A Magyarországi Református Egyház Elnöksége