Ökumenikus imahét

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Az idei évben is megrendezésre kerül az Ökumenikus Imahét a helybéli és a taksonyi katolikus, református, evangélikus és baptista gyülekezetek részvételével, január 15-22. között. A helyszínek és időpontok a következőképpen alakulnak:

 • Január 15. (vasárnap)  17:00 Taksony, Katolikus templom – Igehirdető: Stefán Attila református lelkipásztor
 • Január 16. (hétfő)       18:30 Dunaharaszti, Evangélikus templom – Igehirdető: Fekete Roland katolikus káplán
 • Január 17. (kedd)        18:30 Dunaharaszti, Szent Imre katolikus templom (Liget) – Igehirdető: Varsányi Ferenc evangélikus lelkipásztor
 • Január 18. (szerda)      18:30 Dunaharaszti, Szent István katolikus templom (Fő út) – Igehirdető: Plank József baptista lelkipásztor
 • Január 19. (csütörtök)  18:30 Dunaharaszti, Református templom – Igehirdető: Varga Boldizsár baptista lelkipásztor
 • Január 20. (péntek)      18:30 Dunaharaszti, Református templom – Igehirdető: Láng András katolikus kanonok
 • Január 21. (szombat)    18:30 Dunaharaszti, Baptista templom – Igehirdető: Faragó Csaba református lelkipásztor
 • Január 22. (vasárnap)   17:00 Dunaharaszti, Baptista templom – Igehirdető: Varsányi Ferenc evangélikus lelkipásztor

Alapítványi beszámoló

Hat éves a Dunaharaszti Református Egyházközség Építő Kövek Alapítványa

 

A lélekszámban is napról–napra gyarapodó gyülekezetünkben, hála Istennek egyre pezsgőbb és sokrétűbb élet folyik.Picture1 Az Istentiszteleteken és Bibliaórákon túl, házi csoportok, házaspár körök működnek, rendszeresek az ifjúsági foglalkozások.   Évenként megszervezésre kerülnek a gyülekezeti táborok, a gyermektáborok és a konfirmálásra készülő fiatalok hétvégéi.

Ezek a rendezvények, események színvonalas megtartásához, illetve életben tartásához szükséges anyagi források biztosításához hozta létre az egyházközségünk presbitériuma a közhasznú Építő Kövek Alapítványt.

A napi gyülekezeti élet eseményei mellett még egy nagy cél lebegett mindannyiunk szeme előtt: Az új Templom felépítéséhez és a Gyülekezeti ház kialakításához szükséges anyagi javak előteremtése.

 

Az elmúlt hat év során jelentős adományokat kaptunk úgy magánszemélyektől, mint gazdasági társaságoktól. Nagymértékben növelte bevételeinket amikor „nagykorúvá vált” alapítványunk (két teljes működési év után), és a testvérek, illetve a támogatóink az SZJA 1 % felajánlásával támogathatták alapítványunk működését. Ennek köszönhetően elértük, hogy a napi működéshez és az eseti támogatásokhoz szükséges anyagi fedezet mellett, alapítványunk egymillió Ft lekötött betéttel is rendelkezik.

 

Az évek folyamán támogattuk a gyülekezeti táborokban résztvevő, arra rászorulókat. Hozzájárultunk egy házaspáros hétvége költségeihez. A tavalyi év második felétől finanszírozzuk a gyülekezeti újság nyomdaköltségeit. Ez a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.

 

Az építési feladatok támogatásához jótékonysági koncertet szerveztünk, téglajegyeket bocsátottunk ki és céladományok gyűjtésére két alkalommal csekkeket helyeztünk el a gyülekezeti újságban. Istennek legyen hála minden ilyen irányú törekvésünk meghallgatásra talált a jóindulatú emberek között.

 

Hála és köszönet azért a lehetőségért, hogy az új templom építését alapítványunk egymillió hétszázezer forinttal, a gyülekezeti házunk kialakítását hétszáznyolcvanháromezer forinttal tudta támogatni!

 

A 2016–os évben a hangsúlyt a gyülekezeti élettel kapcsolatos támogatásokra fektettük:

 

 • A nyári gyerektábor és a gyülekezeti tábor résztvevői is nagy hasznát vették az alapítvány által, 235.180 Ft – ért vásárolt rendezvénysátornak.
 • Az őszi konfirmandus hétvégén 23 konfirmációra készülő fiatal mátraházi részvételének 197.216 Ft összegű, teljes költségét finanszírozta az alapítvány.
 • Tekintettel arra, hogy a Rákóczi iskola kötelezően választható, református hit- és erkölcstan óráinak gyülekezetünk ad termet, szeretnénk az ifjúsági ház padlózatához új PVC szőnyeget vásárolni, melynek szakszerű lerakását egyik testvérünk vállalkozása adományként végzi el.
 • Továbbra is fizetjük a gyülekezeti újság megjelenésenkénti 32–33000 Ft nyomdaköltségeit.
 • Terveink között szerepel ebben az évben még egy hangszóróval ellátott, mobil erősítő vásárlása, az ifjúsági rendezvények színvonalának emelésére.
 • Az évvégi idősek karácsonyát ajándékkal szeretnénk emlékezetesebbé tenni idősebb testvéreinknek.

 

Jövő évi terveink között szerepel az eddigi közösségi alkalmak (ifjúsági alkalmak, táborok, egyéb rendezvények) támogatásának folytatása. Ismét szeretnénk nagyobb mértékben hozzájárulni gyülekezeti házunk és parókiánk tervezett építési, felújítási munkáinak (az épületek víz és hőszigetelése) finanszírozásához, ezért a most megjelent gyülekezeti újságban, az előző évekhez hasonlóan, adománygyűjtő csekkeket helyeztünk el. Kérjük a testvéreket, hogy ki–ki anyagi lehetőségének megfelelőn, támogassa ezirányú tevékenységünket. Támogatásukat bankszámlánkon céladomány átutalásával is megtehetik.

 

Kérjük a testvéreket és minden jóindulatú embert, akinek módjában áll, támogassa alapítványunk céljainak megvalósulását! Ezt megtehetik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával a 2017 évben, vagy a K&H banknál vezetett 10403105-50526672-82811009 bankszámlánkra történő befizetéssel.

További támogatásukat remélve, eddigi támogatásukat megköszönve Áldást, Békességet kíván:

 

Az Építő Kövek Alapítvány kuratóriuma.

SZJA 1 %

Kedves Testvérek!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az alapítványunk támogatásáért. Picture1Az elmúlt évben Alapítványunk pénzügyi bevételei két főcsoportba sorolhatók, az egyik a hívek pénzügyi adománya, amit vagy címzett, vagy címzés nélküli célra az alapítvány számlájára befizetnek, a másik csoport a jövedelemadó 1%. Az alapítvány működése szempontjából nagyon fontosak ezek a támogatások, melyek közel egymillió Forint nagyságrendet tesznek ki. Az egy százalékból ötszáz hatvanezer, a címzett támogatásból háromszáz nyolcvankétezer Forint volt a bevétele az alapítványnak. Az építkezést még további négyszázezer Forinttal támogattuk az alapítvány saját vagyonából. Sokan nem tudják, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékával minden Magyarországon adózó polgár maga rendelkezik. Ez az adózó részére semmilyen terhet nem jelent, csak a jövedelemadó elszámoláskor a rendelkező nyilatkozatot ki kell tölteni. Azért is fontos, hogy a rendelkezési nyilatkozatot kitöltsük, hogy az adónk egy százaléka ellenőrzött helyre, az adózó szándéka szerinti helyre kerüljön, mert egyébként egy központi keretbe kerül pénz, aminek a felhasználásáról nincs mód tájékozódni. Rendelkezési nyilatkozatot a templom kijáratán levő kis asztalnál is találhatnak a testvérek. Rendelkezési nyilatkozatot az adót elszámoló szervezetnél is kérhetünk. Ezen az a teendőnk, hogy az ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY adószámát kell beírni.

Alapítvány adószáma: 18138478-1-13 Hálásan köszönjük az eddigi támogatásukat és a továbbiakban is számítunk a támogatásokra.