Hirdetések

2020. február 9. 

 • A mai napon az istentiszteletet követően, rövid beszámolót fogunk tartani  gyülekezetünk gazdasági életéről.
 • Ender Pál testvérünket január 20-án magához szólította az Úr. Temetése holnap, február 10-én, hétfőn 11 órakor lesz a helyi temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családnak!
 • Február 15-én, szombaton 12 órakor Csernus Zoltán és Fazekas Ágnes házasságára kérjük majd templomunkban Istenünk áldását.
 • Február 16-án, a Házasság hete rendezvénysorozat keretében szeretnénk köszönteni azokat az idén jubiláló házaspárokat, akik  5, 10, 15, 20… stb… házassági évfordulójukat ünneplik. Kérjük, hogy akik részt vennének az ünnepi köszöntésen, jelezzék ezt a Lelkészi hivatalban!
 • A következő héten a Cegléd Nagytemplomi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért, Hánka Levente nagytiszteletű úrért imádkozzunk.

 

2020. február 2.       

 • Isten áldását kérjük annak a kedves testvérünknek és családjának az életére, aki a mai istentiszteletünkön gondoskodott az úrvacsorai jegyekről.
 • Ökumenikus imaheti alkalmunkon a Lepramisszió számára 104.000 Ft gyűlt össze, amit továbbítottunk is.
 • Február 9-én egy rövid beszámolót fogunk tartani az istentiszteletet követően gyülekezetünk gazdasági életéről.
 • Ender Pál testvérünk temetése február 10-én, hétfőn 11. órakor lesz.
 • Február 15-én, szombaton 12. órakor Csernus Zoltán és Fazekas Ágnes házasságára kérjük majd templomunkban Istenünk áldását.
 • A következő héten a Bugyi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért, Lovadi István nagytiszteletű úrért imádkozzunk.

 

2020. január 26.

Temetés: Az elmúlt héten szerdán búcsúztunk Németh Jánostól, aki 69 évesen hunyt el. Pénteken pedig, Juhász Bálintné testvérünktől vettünk búcsút, aki 74 évesen tért Teremtőjéhez. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak!

Választói névjegyzék: Január 14-én, kedden ülésezett gyülekezetünk presbitériuma és elfogadta az idei évi választói névjegyzéket. Az elkövetkező hetekben lehetőség lesz mindenkinek önellenőrzésre. Különösen is kérjük azokat a testvéreinket erre, akik az elmúlt évben csatlakoztak gyülekezetünkhöz. A választói névjegyzékbe bele tekinteni a lelkészi hivatalban lehet istentiszteletek után, vagy a hivatali időben.

Missziói imanaptár: A következő héten az Áporkai Református Gyülekezet életére kérjük Istenünk áldását.

Új rend: Presbitériumunk döntése szerint az istentiszteleti rendünk ebben az évben egy kicsit változik. A hirdetéseket az istentisztelet elején fogjuk mondani. Az lenne a célunk, hogy minél kevesebb időt szenteljünk erre, ezért kérjük a testvéreket, hogy a hirdetőtáblán kitett hirdetéseket illetve a hírlevelet figyelmesen olvassák el.

A másik változás, hogy a lectio olvasás után az 51. zsoltárunk szavaival bűnvalló imádságot mondunk. Hogy miért tartjuk szükségesnek ezt, arról később még több szó fog esni.

 

2020. január 19.

Köszöntés: Ma kezdődik az ökumenikus imahét országosan. Szeretettel köszöntjük Varga Boldizsár baptista lelkipásztort közöttünk. A mai alkalommal ő fogja Istenünk Igéjét hirdetni nekünk. Az ökumenikus imahét további alkalmait a nyomtatott hírlevélen, illetve a gyülekezetünk honlapján és facebook oldalán is megtalálhatjuk.

Temetés: Január 13-án vettünk búcsút Fekete Sándornétól, aki 84 éves korában hunyt el. Gyászoló családjának a mi Urunk adjon megbékélést.
Január 9-én, csütörtökön elhunyt Juhász Bálintné testvérünk. Temetése január 24-én, pénteken lesz 11. órakor lesz.

Választói névjegyzék: Január 14-én, kedden ülésezett gyülekezetünk presbitériuma és elfogadta az idei évi választói névjegyzéket. Az elkövetkező hetekben lehetőség lesz mindenkinek önellenőrzésre. Különösen is kérjük azokat a testvéreinket erre, akik az elmúlt évben csatlakoztak gyülekezetünkhöz. A választói névjegyzékbe bele tekinteni a lelkészi hivatalban lehet istentiszteletek után, vagy a hivatali időben.

 

2020.01.12.

Temetések: Az elmúlt héten két temetés volt. Szerdán búcsúztunk Kovács Zsigmondtól, aki 78 évesen hunyt el, csütörtökön pedig Helle Ferenctől búcsúztunk, aki 80 évesen tért Teremtőjéhez. Azt kívánjuk a gyászoló családoknak, hogy Isten vigasztaló jelenléte áldja és erősítse meg őket!

Az elmúlt héten csütörtökön elhunyt gyülekezeti tagunk, Juhász Bálintné, született Molnár Erzsébet. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak! Temetése január 24-én, pénteken lesz 11. órakor.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük a testvéreknek, hogy az adakozás szolgálatában az elmúlt esztendőben is részt vállaltak. Gyülekezetünk önfenntartó. Nem külső támogatásokból, hanem az egyházfenntartói járulékokból, a persely pénzekből és külön adományokból biztosítjuk gyülekezetünk fizikai és lelki hátterét. Kérjük a testvéreket, hogy ebben a szolgálatban továbbra is legyenek hűségesek. Köszönjük, ha az adakozás mellett folyamatosan imádságban is hordozzák közösségünket.

Ökumenikus imahét: Január 19-én kezdődik az ökumenikus imahetünk. A vasárnap délelőtti istentiszteletünkön ezért Varga Boldizsár baptista lelkipásztor fogja Istenünk Igéjét hirdetni közöttünk, délután 5. órakor pedig Taksonyban a Református Templomban tartunk ökumenikus istentiszteletet.

Imanaptár: Az elkövetkező héten az Albertirsa-Ceglédberceli Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Uherkovicsné Perge Tímea nagytiszteletű asszony szolgálatáért imádkozunk.

 

2019.12.01.
Házassági évforduló köszöntés: Tacsi Antal és Tacsi Antalné, sz. Kovács Teréz gyülekezetünk körében családjukkal együtt ünneplik 64. házassági évfordulójukat! Hajdúböszörményben házasodtak, 1955. nov. 26-án az ottani Kálvin téri Református Újtemplomban. Nt. Lovas Antal adta össze őket. 1967-ben költöztek Dunaharasztira.
Házasságukból három gyermek született: Antal, István és Éva. Antal fiuk sajnálatos módon 57 éves korában elhunyt. Három unokájuk született: Marietta, István és Brigitta. Három dédunokájuk is örvendeztetik őket: Balázs, Bejke, Anna.

Temetés
November 27-én, szerdán, Együd Józseftől vettünk búcsút, aki 76 évesen tért teremtőjéhez, november 29-én, pénteken pedig Kovács Lászlónétól búcsúztunk, aki 75 éves korában hunyt el. Istenünk vigasztaló jelenlétét kívánjuk a gyászoló családok életében!

Advent 2. vasárnapi istentisztelet: December 8-án, jövőhét vasárnap a Duna Szimfonikus zenekar érkezik hozzánk és tart koncertet az istentisztelettel egybekötve, ezért ez egy hosszabb alkalom lesz, várhatóan fél 12-ig fog tartani, kérjük, hogy így készüljenek a testvérek!

Gyűjtés
A tavalyi évhez hasonlóan a Református Szeretetszolgálat részére gyűjtést szervezünk. Tartós élelmiszereket, tisztító és tisztasági szereket várnak. De akinek a bevásárlás nehézséget okoz készítettünk egy külön perselyt a kijárat mellé. Az ott befolyt összegből tartós élelmiszert fogunk vásárolni. Az adományokat vasárnap az istentiszteletre vagy hivatali időben legkésőbb december 12-ig kérjük, hogy juttassák el hozzánk.

Könyvvásár
December 13-14-én, pénteken Keresztyén Karácsonyi Könyvvásár lesz a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium tornatermében. A kijáratnál lehet erről szórólapot elvinni. Jó lehetőség keresztyén ajándékok vásárlására, éljünk vele!

Karácsonyfa díszítés
December 13-14-ei hétvégén lesz a kinti és benti karácsonyfák díszítése is, aki tud és szeretne ehhez csatlakozni, kérjük, hogy jelentkezzen!

Óvoda névadás
Az újonnan épülő hatcsoportos református óvodánkhoz szeretnénk találni egy kifejező és méltó nevet, ezért arra kérjük a gyülekezeti tagjainkat, hogy ha van jó gondolatuk, ötletük, akkor ezt egy kis lapra leírva dobják be a perselybe, hogy a Presbitérium a gyülekezet ötleteit is figyelembe véve tudja kiválasztani az óvoda nevét!

Úrvacsora
A mai istentiszteletünk úrvacsorás istentisztelet. Szeretettel marasztaljuk a gyülekezetünk úrvacsorával élő tagjait, illetve köszönjük az úrvacsorai jegyek felajánlását, Isten áldását kívánjuk testvérünk életére!

 

Vélemény, hozzászólás?