Hirdetések

2018. február 04.

Gyász: Tisztelettel és szeretettel vettünk búcsút február 1-én, csütörtökön, Tolnai Ferencné 91 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk adjon vigasztalását gyászoló családjának.

Ökumenikus imahét: Isten áldja meg azokat testvéreinket, akik az imahetünk szeretetvendégségéhez hozzájárultak. Külön köszönjük a szeretetvendégség megszervezését felvállaló testvéreink munkáját. Jó érzés volt finomabbnál finomabb szendvicsekkel és süteményekkel fogadni a baptista, evangélikus és katolikus testvéreinket.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteletünkön a Bugyi Református Gyülekezetért imádkozunk. Az elmúlt év a bugyisi reformátusság életében a lelkész választással telt. Új lelkipásztoruk Lovadi István nagytiszteletű úr.  Istenünk segítse az ő beilleszkedését új szolgálati helyén.

Úrvacsorai közösség: Istentiszteletünkön kiszolgáltatjuk az úrvacsora szentségét. Szeretettel hívjuk gyülekezetünk úrvacsorázó tagjait az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldja meg az úrasztalát megterítő testvérünket.
Szeretettel hirdetjük, hogy aki szeretne élni az úriszentvacsora jegyeinek felajánlásával, de nincs tisztában azzal, hogy gyülekezetünkben ez hogy történik a lelkipásztoroknál érdeklődjön.

Házasság művészete szeminárium: Február 16-án, pénteken és 17-én, szombaton Házasság művészete szemináriumot tartunk. Jelentkezni lehet rá a lelkipásztoroknál és Emőke tiszteletes asszonynál.

Jubiláló házaspárok köszöntése: Február 18-n, vasárnap istentiszteletünkön köszöntjük az 5, 10, 15, 20 és annál több éve a házasságban élőket. Kérjük a testvéreket, hogy meghívásunkat tolmácsolják a környezetük felé. Az érkező házaspárok feltétlen jelezzék a lelkészi hivatal felé jövetelüket.

Rendszeres adakozás és egyházfenntartói járulék: Gyülekezetünk önfenntartó. A mindennapi életünket a persely adományokból és az egyházfenntartói járulékokból biztosítjuk. Arra kérjük a testvéreket, amennyiben módjuk van rá, az idei járulék befizetést az év első felében rendezzék.

Sokan közülünk több éve rendszeres havi borítékos adománnyal is segítik céljaink megvalósulását. Azok számára, akik ebben az évben is szeretnék támogatni céljainkat, „Céladomány” felirattal borítékokat helyeztünk el a perselynél.

1% : A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását megkönnyítő nyomtatványokat helyeztünk el a persely mellett, melyeken a Református Egyház technikai számát és alapítványunk adószámát tüntettük fel. Köszönjük a támogatásukat.

Gazdasági tájékoztató: A február 11-i istentiszteletünket követően egy rövid gazdasági tájékoztatót szeretnénk tartani a testvérek számára. Kérjük a testvéreket, hogy a jövő hétre így készüljenek majd.

Építőkövek Alapítvány: 2018 január 31–én az alapítványunk kuratóriumának megbízatása lejár. A Presbitérium az alábbi testvéreket kérte fel a kuratóriumi tisztségek betöltésére: Kuratóriumi elnöknek Zsigmond Károlyt, kuratóriumi tagoknak Beregi Andrásnét, Skrlyik-Hammer Viola Gabriellát, Szadainé Somogyi Erikát és Váczi Gábort, akik a felkérést írásos nyilatkozatban elfogadták. Az ezzel kapcsolatos szükséges iratokat megküldtük a Budapest Környéki Törvényszéknek. Isten áldását kérjük az kuratórium munkájára.

2017. december 31.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük istentiszteletünkön a december hónapban született testvéreinket! Istenünk éltesse még sokáig őket!

2017-s évünk az anyakönyv tükrében

Keresztelő: 21 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség szentségét.

Kis gyermekként 16 gyermeket kereszteltünk meg. Közülük 6 kisfiú volt és 10 leány. A serdülő konfirmáció alkalmával 1 fiatalunkat, a felnőttek konfirmációjakor pedig 4 felnőttet ( 2 férfi és 2 nő) kereszteltünk meg.

Név szerint a következő gyerekek vették fel a szent keresztséget:

 • Botkó Petra Bianka
 • Csiszár Lilla Andrea
 • Décsi Mira
 • Décsi Zalán
 • Erdei Mátyás
 • Horváth Milán
 • Izmendi Léna
 • Jeney Kamillát
 • Kereki Éva Katalin
 • Kiss Luca
 • Konczos Márton
 • Lipót Lili
 • Nagy Bence
 • Rékási Milán
 • Szabó Zsófia
 • Tóth Dorottya

 Serdülő konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Papp Balázst

 Felnőtt konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Katavitsné Székelyhidi Nórát
 • Mézes Tibor Pétert
 • Veres Esztert
 • Vörös Csabát

Konfirmáció: A 2017-s évünkben 20-an konfirmáltak: 13 serdülő (6 fiú és 7 lány) fiatal és 7 felnőtt (3 férfi és 4 nő) testvérünk.

Név szerint abc sorrendben a következő felnőtt tettek bizonyságot református hitükről:

 • Bara Mária
 • Fazekas Lenke
 • Katavitsné Székelyhidi Nóra
 • Mézes Tibor Péter
 • Szertics Zoltán
 • Veres Eszter
 • Vörös Csaba

Serdülő konfimandusaink voltak:

 • Ágics Bernadett
 • Benedek Jennifer
 • Csapi Zsófia
 • Faragó Emese
 • Farkas Eszter
 • Gulácsi Tibor
 • Kálmán Brigitta
 • Nyilas Péter
 • Papp Balázs
 • Potos Bálint
 • Schmelek Sándor
 • Sziráki Márton
 • Vörös Nóra

Házasságot kötött:

Három esküvő volt gyülekezetünkben. Nyári István és Vörös Timea, Tymofeev Anatolij és Kovács Barbara, és nem utolsó sorban Szadai András és Serbán Diána kérték Istenünk áldását életükre.

Temetés:

27 temetés volt gyülekezetünkben. 14 férfi és 13 nő testvérünket búcsúztattuk.

Név szerint:

 • Bereczky Ákos
 • Beregi István
 • Erdélyi Ferencné
 • Fábián Sándorné
 • Faddi István
 • Fülep István
 • Gonda Andrásné
 • Hatos Józsefné
 • özv. Kemény Mátyásné
 • Kertész Istvánné
 • özv. Kindert Lászlóné
 • Kiss János
 • Kiss Norbert Manó
 • özv. Korsós Antalné
 • özv. Kovács Attila
 • Lókucza Sándor
 • Madar Imre
 • Nagy Barnabás
 • Orvos Tóth Gyula
 • Paccai Imre Istvánné
 • özv. Rózsa Endre Béláné
 • Sümegi Jenőné
 • Szakács Sándor
 • Szentgyörgyi Judit
 • Szűcs József
 • Tóth Ferencné
 • özv. Vadkerti Sándor Györgyné

 

Presbitérium: A 2012-ben szolgálatba állt Presbitériumunk megbízatása ezzel a nappal hivatalosan véget ér. Köszönöm= köszönjük a testvéreknek az elmúlt hat év munkáját. Istenünk megáldott és megsegített bennünket, s ennek számos gyümölcsét láthatjuk és tapasztalhatjuk gyülekezetünkben.

Köszönöm/ köszönjük Tóth Károly és Vörös Péter gondnokainknak, hogy 18 éven keresztül a gyülekezet és a presbitérium élén álltak és a lelkipásztorral együtt hordozták a vezetés felelősségét is.

Az újonnan megválasztott presbitériumot január első vasárnapján fogjuk meg beiktatni. Ez a vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Január 4-én csütörtökön és 5-én, pénteken bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

BÚÉK: Bízd Újra Életed Krisztusra! Boldog Új Évet mindannyiunknak!

 

2017. december 24.

Gyász: December 18-án, hétfőn Szűcs József 85 éves korában elhunyt testvérünktől, december 20-án, szerdán pedig Kiss János 94 éves korában elhunyt testvéreinktől vettünk búcsút.
Az Úr Jézus mondja: “Békességet hagyok néktek, az Én békességemet adom néktek.” Kívánjuk ezt az Úr Jézus Krisztustól jövő békességet a gyászoló családoknak.

Istentiszteleteink az ünnepekben
December 24       vasárnap         17.00 óra        Szentesti istentisztelet
December 25       hétfő               10.00 óra        Karácsonyi  úrvacsorás istentisztelet
December 26       kedd                10.00 óra        Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

Imádság Egyházunkért: Egész évben, hétről hétre egyházmegyénk egy egy gyülekezetét hordoztuk imádságban. A 2017-s esztendő utolsó hetében imádkozzunk a Károli Gáspár Református Egyetemért, az ott folyó életért, s különösen is a teológus képzésért. Az Egyetem kihelyezett tagozataként működik Nagykőrösön a hittanoktaóink képzése. Gyülekezetünkből többen is ott végeztek. Imádkozzunk értük is.

Köszönet: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek akik egész éven keresztül imádságban hordozták gyülekezetünket, s adományaikkal, az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk szolgálatát.

Református Egyházunk Ünnepi köszöntése:

„…mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,

hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,

emberekhez hasonlóvá lett és magatartásban is embernek bizonyult; megalázta magát,

és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8)

Szeretett Testvéreink! Egy gyermek születésének mindenki örül. A legmogorvább arcra is csal egy halvány mosolyt egy újszülött érkezése. A karácsony Krisztus születésének napja. Sokan a szeretet ünnepének nevezik, hiszen Isten maga a szeretet. A „kis Jézus” világra jötte mindenkit megérint. Vannak, akik azért örülnek, mert sok ajándékot kapnak, mások azért, mert sokat adhatnak. Néhány azért örülnek, mert van kivel megosztaniuk az ünnepet, mások azért, mert van kire emlékezni. Élnek köztünk olyan testvéreink is, akik ezen az ünnepen talán még szomorúbbak, mint máskor, mert testi, lelki nyomorúságukon nehezen tör át az öröm. Az ünnep oka nem az, hogy Jézus megszületett, hanem az, hogy emberré lett. Ezzel a születéssel Isten lemondott a maga istenségéről: kisebbé lett, emberré lett, hogy emberként éljen és emberként halhasson meg. A megváltás karácsonykor kezdődött el. A megváltás, melynek ténye örömteli és Isten iránt hálára indító, mégis szomorú, mert a megüresített isteni Fiú, a megszületett gyermek a kereszthalál felé igyekszik, hogy majd halálából ismét isteni erővel megtöltekezve támadjon fel, örök életet szerezve mindnyájunknak. Ez a karácsony öröme, a születés csodája, a karácsony különös belső feszültsége. Erre utal rejtetten Pilinszky János Őszi vázlat című versének záró sorain „távoli kétes tájakon, készülődik a fájdalom” A halálra készülő születés. A magát megüresítő teljesség. Az értünk hozott áldozat bemutatásának kezdete. A gyermek születésén túl ennek tudjunk igazán örülni. Ezt próbáljuk ezen a karácsonyon is átérezni. 2017 adventjén Áldott karácsonyt kívánunk! a Generális Konvent Elnöksége

Gyülekezetünk köszöntése:
Isten áldjon meg mindannyiunkat áldott, csendes, békés lelki örömökben bővelkedő karácsonyi ünnepléssel úgy a magányunkban, mind a családi találkozóinkon.

 

2017. december 17.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk azokat a családokat, akik a 2017-es évünkben veszítették el hozzátartozójukat. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a meghívást elfogadták és itt vannak közöttünk.

Megemlékezés: December 14-én, csütörtökön temettük el Sümegi Jenőnét, akit 77 éves  korában hagyta itt földi világunkat.

Szeretettel emlékezik családjai Takács István Lajosra. Ő október 30-án, 68 éves korában hunyt el. Istenünk áldja meg a gyászoló családokat szívünket gyógyító, vigasztaló jelenlétével.

Előkészületek: Amint láthatja a gyülekezet, a templomunkban levő karácsonyfát feldíszítettük, a templom előtti fa azonban díszítetlenül áll. Szomorú látni azt, hogy a legtöbb feladatot gyülekezetünkben mindig ugyanazok a testvéreink vállalják magukra. Most a benti fára még volt erő, a kintire azonban már nem. Kérem a gyülekezetünk aktív segítségét a másik fa feldíszítésében. Jó lenne hétfőn, vagy legkésőbb kedden ezt a fát is ünnepi díszébe öltöztetni. Sajnos a sötétedés miatt a díszítést legkésőbb 16. órakor el kell kezdenünk. Akire számíthatunk, kérjük jelezze ezt.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek az adományát, akik ebben az évben is az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk életét.

Karácsonyi jótékonysági akciók: Isten áldja meg mindazokat akik az idei évi jótékonysági kezdeményezéseinkhez csatlakoztak. A héten a Református Szeretetszolgálatnak is továbbítottuk az adományokat, illetve az idős és gyerek ajándék csomagok is elkészültek.

További adományokat idén már nem tudunk fogadni, illetve továbbítani.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Vecsési Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Dömötör Norbert nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Vecsésen 20.000-en élnek, közülük 2.207-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 150-en járnak templomba. A gyülekezet fenntartásában működik a Czövek Olivér Református Óvoda.

 

2017. december 10.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Jeney Kamillát, Jeney László és Tauzer Katalin testvéreink kislányát.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk azokat a családokat, akik ebben az évben kereszteltették gyermeküket, illetve ebben az esztendőben vették magukra a keresztség szentségét.

Kis gyermekként megkereszteltük

 • Botkó Petra Bianka
 • Csiszár Lilla Andrea
 • Décsi Mira
 • Décsi Zalán
 • Erdei Mátyás
 • Horváth Milán
 • Izmendi Léna
 • Jeney Kamillát
 • Kereki Éva Katalin
 • Kiss Luca
 • Konczos Márton
 • Lipót Lili
 • Nagy Bence
 • Rékási Milán
 • Szabó Zsófia
 • Tóth Dorottya

 

Serdülő konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Papp Balázst

Felnőtt konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Katavitsné Székelyhidi Nórát
 • Mézes Tibor Pétert
 • Veres Esztert
 • Vörös Csabát

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik elfogadták a meghívást és itt vannak közöttünk.

Karácsonyfa: Istenünk áldja meg az a kedves családot, aki az idei karácsonyunkra felajánlotta a templomunk előtt és a templomunkba felállított fenyőfákat. Köszönjük a férfiaknak, hogy a fenyőfák beállításában segédkeztek. Jövő hét pénteken délután 15. órától szeretnénk a fákat feldíszíteni. Kérjük ebben a gyülekezet segítségét. Akikre számíthatunk kérjük jelezze ezt Faddiné Mónikánál vagy a lelkipásztoroknál.

Adventi különleges alkalmak:

December 16-án, szombaton 15 órától Adventi ünnepséget tartunk idős testvéreink számára. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra őket.

December 17-én, vasárnap délután 16 órakor és 18 órakor Hittanos gyerekeinknek lesz adventi ünnepségük.

December 18-i héten minden estre 18 óra és 20 óra között nyitva tartjuk a templomunkat az elcsendesedésre vágyók előtt.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek az adományát, akik ebben az évben is az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk életét.

Karácsonyi jótékonysági akciók: Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)

A Református Szeretetszolgálat nehéz körülmények között élő családok, betegek, gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), és tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt). A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Köszönjük az eddig behozott adományokat. A felajánlásokat december 10-ig fogadjuk.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Vasadi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Király János nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Vasadon 1.908-an élnek, közülük 700-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 50-60-an járnak templomba.

2017. december 3.

Temetés: November 30-án, búcsúztunk el Farkas Antal 95 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja meg gyászoló családját vigasztaló jelenlétével.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk a 2017-es évünkben konfirmált testvéreinket.
Név szerint abc sorrendben a következő felnőtt tettek bizonyságot református hitükről:

 1. Bara Mária
 2. Fazekas Lenke
 3. Katavitsné Székelyhidi Nóra
 4. Mézes Tibor Péter
 5. Szertics Zoltán
 6. Veres Eszter
 7. Vörös Csaba

Serdülő konfimandusaink voltak:

 1. Ágics Bernadett
 2. Benedek Jennifer
 3. Csapi Zsófia
 4. Faragó Emese
 5. Farkas Eszter
 6. Gulácsi Tibor
 7. Kálmán Brigitta
 8. Nyilas Péter
 9. Papp Balázs
 10. Potos Bálint
 11. Schmelek Sándor
 12. Sziráki Márton
 13. Vörös Nóra

Mind a serdülő, mind a felnőtt testvéreinknek kívánjuk, hogy a hitvallásuk és gyülekezetünkhöz tartozásukat folyamatosan erősítse az Úr Isten.

Úriszentvacsora: Istentiszteletünkön megterítettük az úrasztalát. Szeretettel hívjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldását kívánjuk annak a családnak az életére, akik a mai alkalomra a szent jegyekről gondoskodtak.

Advent

 • Istenünk áldja meg azokat a testvéreinket, akik adventi előkészületekben részt vállaltak. Köszönjük a templomi díszek elkészítését, a fenyőfa felajánlást és a templomunk előtti beállítását.
 • Természetesen a templomunkban is állítunk fenyőt. Ehhez a munkához várjuk férfi testvéreink ajánlkozását. Továbbá a fák feldíszítésében is szükségünk lenne segítő kezekre. Kérjük a testvéreket jelezzék szolgálat készségüket.
 • Ma 15. órától a Laffert Kúria udvarán városi gyertya gyújtás lesz. Gyülekezetünk is képviselteti magát ezen a rendezvényen egy asztallal. Az árusításból befolyó adományokat a majosházi hospice szolgálatnak fogjuk felajánlani.
 • Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)
 • A Református Szeretetszolgálat nehéz körülmények között élő családok, betegek, gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), és tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt). A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Köszönjük az eddig behozott adományokat. A felajánlásokat december 10-ig fogadjuk.
 • Készítettünk decemberre nyomtatott hirlevelet. Ebben a legfontosabb hirdetéseket olvashatjuk. A persely mellé helyeztük el. Megjelent az Áldás Békesség újságunk karácsonyi száma is. Kérjük a terjesztésben szolgálatot vállalt testvéreiket, hogy az istentisztelet után a maguk számait vigyék el.

 

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Üllőii Református Egyházközségért és lelkipásztoráért dr. Kun Mária nagytiszteletű asszonyért imádkozzunk. Üllőn 11.425-en élnek, közülük 1.423-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 60-an járnak templomba.

2017. november 26.

 Köszöntés: Szeretettel köszöntjük a novemberben született testvéreinket. Istenünk éltesse sokáig őket.

Temetés: Farkas Antal testvérünk 95 éves korában elhunyt. Temetése november 30-án, valószínűleg 12 órakor lesz a helyi temetőben.

Keresztkérdések csoport: November 14-én, kedden elindítottuk Keresztkérdések sorozatunkat. Erre különösen is várjuk azokat, akik szeretnének megkeresztelkedni, konfirmálni, vagy egyszerűen a keresztyén hitükben vágyakoznak a megerősödésre. A csoporthoz még lehet csatlakozni. Aki szívesen jönne, vagy további információt szeretne, keresse Faragó Csaba tiszteletes urat.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Újszászi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Rácz Lajos nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Újszászon 6.100 -an élnek, közülük 400-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 40 fő jár templomba átlagosan. Újszásznak 8 szórványa is van. Ezek ellátása rengeteg erőt és időt vesz igénybe.

Hamarosan itt az Advent:

Városi gyertya gyújtás: December 3-án, vasárnap 15 órától adventi vásár lesz a Laffert Kúria udvarán. Gyülekezetünk is képviselteti magát ezen a rendezvényen egy asztallal. Aki szívesen segítene Kiss Alexa testvérünket keresse az istentisztelet után.

 Fenyőfa állítás – Idén is két fenyőfát szeretnénk felállítani. Egyet a templomunk előtt, a másikat pedig a templomban. Markos férfi emberek jelentkezését várjuk a fenyőfák szállításához és felállításához. A díszítésben is kérjük a testvérek segítségét.

Idősek és gyerekek karácsonya: Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)

Egy doboznyi szeretet – A Református Szeretetszolgálat egyszerű, tetszetős környezetbarát doboz segítségével gyűjt a nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, gyermekek és idősek számára tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt).

A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Az adományokat december 10-ig fogadjuk.

Úrvacsorás istentisztelet: Advent első vasárnapján újra kiszolgáltatjuk az úrvacsora szentségét. Bűnbánati alkalmakat tartunk november 30-án, csütörtökön és december 1-én, pénteken 18.30 órától.

2017. november 12.

Temetés: November 6-n, hétfőn vettünk búcsút Szentgyörgyi Judit 79 éves korában elhunyt testvérünktől. Temetésén Ézsaiás könyvéből szólalt meg Istenünk Igéje: “Megfeledkezik -e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is én nem feledkezem meg rólad!” Ézs. 49.15.

Lelkész szentelés: November 9-n, csütörtökön a Kálvin téri templomban az önálló lelkészi szolgálatra felszentelték Korsós Tamás tiszteletes urat. Gratulálunk Neki és Isten áldását kívánjuk életére.

Keresztkérdések csoport: November 14-n, kedden 18.30 órától újra indítjuk a Keresztkérdések sorozatunkat. erre különösen is várjuk azokat, akik szeretnének megkeresztelkedni, konfirmálni, vagy egyszerűen a keresztyén hitükben vágyakoznak a megerősödésre. Aki szívesen jönne, vagy további információt szeretne, keresse Faragó Csaba tiszteletes urat.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Tószeg – Tiszavárkonyi Református Egyházközségért imádkozzunk. Ebben a két egyházközségben régen nagy élet volt. Mára azonban már évek óta üresen áll a parókia. Tószegen 15-25 Tiszavárkonyban pedig 5-10 fő jár templomba.

2017. október 29.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük az október hónapban született testvéreinket születésnapjuk alkalmából. Istenünk éltesse őket még sokáig jó egészségben.

Búcsúztató: Beregi István – Beregi András testvérünk édesapja – október 7-én, 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatója november 4-én, szombaton 10. órakor lesz templomunkban. Istenünk adjon erőt és békességet a Beregi családnak gyászuk hordozásához.

Presbiter választás: Október 15-én, vasárnap, gyülekezetünkben megtartottuk a presbiterválasztási közgyűlésünket. Összesen 107-en éltek szavazati jogukkal, így a választás érvényes és eredményes volt. A szavazás végeredménye a következő: Presbiter lett

 1. Nagy András 100 szavazattal
 2. Tóth Károly 94 szavazattal
 3. Kemény Mátyás 91 szavazattal
 4. Dr. Nemes István 81 szavazattal
 5. Keményné Váradi Erzsébet 80 szavazattal
 6. Nagy Gábor 79 szavazattal
 7. Szadai András 77 szavazattal
 8. Szertics Zoltánné 75 szavazattal
 9. Demeter Dénes 70 szavazattal
 10. Szadainé Somogyi Erika 68 szavazattal
 11. Borbély László 67 szavazattal
 12. Jeney László 57 szavazattal

Pótpresbiterekként megválasztásra került:

 1. Tóth Zoltán 48 szavazattal
 2. Virág Anikó 44 szavazattal
 3. Kemény Péter szintén 44 szavazattal

Virág Anikó és Kemény Péter között a szavazategyenlőség miatti sorrendet egyházi törvényeink szerint sorshúzással döntötte el a Választási Bizottság.

A Választói Közgyűlés főgondnokká választotta, Nagy Andrást 90 szavazattal, missziói gondnokká pedig Nagy Gábort szintén 90 szavazattal.

Köszönjük a testvéreknek, hogy sokan annak ellenére megvárták az eredményhirdetést, hogy az, rendkívül elhúzódott.

Választói névjegyzék: A presbiter választás néhány testvérünk számára keserű pirulát tartogatott, ugyanis a szavazáskor kiderült, hogy a Választói Névjegyzékben nincsenek benne, s így nem szavazhatnak. Ezeket a számunkra is kellemetlen szituációkat magunk előtt tartva ismételten kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulék befizetéséről, továbbá az egyháztagsági kartonjuk aláírásáról. Általában -e két hiányosság az, ami miatt kimaradhat valaki a névjegyzékünkből.

Ökumenikus istentisztelet: Október 31-én, kedden 18.30 órakor templomunkban ökumenikus istentisztelet keretében adunk hálát a Reformáció 500. évfordulóján.

Úrvacsorás istentisztelet: November 5-én ismét úrvacsorás istentiszteleten lehet majd együtt. Bűnbánati istentiszteleteket tartunk november 2-én, csütörtökön és november 3-án, pénteken 18.30 órakor.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Taksonyi Református Missziói Gyülekezetért és lelkipásztoráért Stefán Attila nagytiszteletű úrért imádkozzunk. A taksonyi testvéreink hamarosan gyülekezeti házuk megépítéséhez kezdhetnek hozzá. Adjon erőt és bölcsességet az Úr Isten az építkezéshez.

 

2017. október 22.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Kereki Éva Katalint, Kereki István és Farkas Éva kislányát.

Presbiter választás: Október 15-én, vasárnap, gyülekezetünkben megtartottuk a presbiterválasztási közgyűlésünket. Összesen 107-en éltek szavazati jogukkal, így a választás érvényes és eredményes volt. A szavazás végeredménye a következő: Presbiter lett

 1. Nagy András 100 szavazattal
 2. Tóth Károly 94 szavazattal
 3. Kemény Mátyás 91 szavazattal
 4. Dr. Nemes István 81 szavazattal
 5. Keményné Váradi Erzsébet 80 szavazattal
 6. Nagy Gábor 79 szavazattal
 7. Szadai András 77 szavazattal
 8. Szertics Zoltánné 75 szavazattal
 9. Demeter Dénes 70 szavazattal
 10. Szadainé Somogyi Erika 68 szavazattal
 11. Borbély László 67 szavazattal
 12. Jeney László 57 szavazattal

Pótpresbiterekként megválasztásra került:

 1. Tóth Zoltán 48 szavazattal
 2. Virág Anikó 44 szavazattal
 3. Kemény Péter szintén 44 szavazattal

Virág Anikó és Kemény Péter között a szavazategyenlőség miatti sorrendet egyházi törvényeink szerint sorshúzással döntötte el a Választási Bizottság.

A Választói Közgyűlés főgondnokká választotta, Nagy Andrást 90 szavazattal, missziói gondnokká pedig Nagy Gábort szintén 90 szavazattal.

Köszönjük a testvéreknek, hogy sokan annak ellenére megvárták az eredményhirdetést, hogy az, rendkívül elhúzódott.

Választói névjegyzék: A presbiter választás néhány testvérünk számára keserű pirulát tartogatott, ugyanis a szavazáskor kiderült, hogy a Választói Névjegyzékben nincsenek benne, s így nem szavazhatnak. Ezeket a számunkra is kellemetlen szituációkat magunk előtt tartva ismételten kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulék befizetéséről, továbbá az egyháztagsági kartonjuk aláírásáról. Általában -e két hiányosság az, ami miatt kimaradhat valaki a névjegyzékünkből.

Ökumenikus istentisztelet: Október 31-én, kedden 18.30 órakor templomunkban ökumenikus istentisztelet keretében adunk hálát a Reformáció 500. évfordulóján.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szolnoki Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Végh Miklós nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Szolnokon majd 73.000 ember él. Közülük 4.648-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 150-200-an járnak a református templomba.

Áldás békesség:Megjelent gyülekezeti lapunk októberi száma. Kérjük, hogy azok a testvéreink, akik a terjesztésében szolgálatot vállaltak ne feledjék magukkal vinni a maguk példányait.

 

2017. október 15.

Temetés: Október 12-én, csütörtökön vettünk búcsút özv. Rózsa Endre Bélánétól, aki 74 éves korában hunyt el. Adjon az Úr Isten megbékélést gyászoló családja szívébe.

Megemlékezés: ifj. Tacsi Antal testvérünk október  7-én töltötte volna be a 60. életévét. Szeretettel emlékezik rá családja. A déli harangszó után harangunk az ő emlékére szólal meg.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Morva Ákos tiszteletes úrért imádkozzunk. Szigetszentmiklóson majd 34.000 ember él. Közülük 4.472-en vallották magukat reformátusnak. A városban két református gyülekezeti is van. Az újvárosi templomba átlagosan 150 – 200-an  járnak vasárnaponként.

Választások: A mai istentiszteletünket követően presbiteri választásokra kerül sor.

 • A választásokban a Választói Névjegyzékünkben szereplő testvéreink vehetnek részt. Nekik is regisztráltatniuk kell magukat.
 • A Presbitérium létszáma 12 fő, ezért nyomatékosan hangsúlyozzuk 12 főnél többet a presbiteri listán nem szabad megjelölni, mert az érvénytelenné teszi a szavazatot. Ha valaki elrontja a szavazó lapon való jelölését nem tudunk újabb szavazó lapot biztosítani a számára.
 • A gondnokok csak akkor tekinthetőek megválasztottnak, ha előbb presbitereknek is megválasztja őket gyülekezetünk.

2017. szeptember 24.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük a szeptemberben született testvéreinket.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Horváth Milánt, Horváth Béla és Csipke Krisztina második kis gyermekét, illetve Szabó Zsófiát, Szabó Róbert és Makkay Elvira szintén második kis gyermekét.

Terem változások: Istennek legyen hála, hogy hétközben is megtöltjük a gyülekezeti házat úgy, hogy sokszor párhuzamosan is tartunk alkalmakat. A korábbi évek során a hittan terem egyre szűkösebbé vált, ezért a baba-mama helyiség és a hittan terem helyet cserélt.  Bízunk benne, hogy a kis gyermekes szülők az új helyet is meg fogják szeretni. Minden építő észrevételt köszönettel fogadunk.

Temetés: Szeptember 22-én, pénteken vettünk búcsút Hatos Józsefné 89 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja meg mindazokat, akik gyászolják őt.

Presbiter választás: A mai istentiszteletünkön bemutatjuk a presbiteri tisztségre jelölt testvéreinket.

Bara Jánost, Borbély Lászlót, Demeter Dénest, Dobos Mártont, Jeney Lászlót, Kemény Pétert, Kemény Mátyást, Keményné Váradi Erzsébetet, Nagy Andrást, Nagy Gábort,  dr Nemes Istvánt, Skrlyik-Hammer Gabriellát, Sötér Katalint, Szadai Andrást, Szadainé Somogyi Erikát, Szertics Zoltánnét, Tóth Károlyt, Tóth Zoltánt, Váczi Gábort, Virág Anikót.

A korábbi gondnokaink nem vállalták a jelölést ezért a  főgondnoki tisztségre Nagy Andrást, a missziói gondnoki tisztségre pedig Nagy Gábort jelöljük.

A jelöltek írásos bemutatkozását gyülekezetünk honlapján és papíros formában az előtérben is olvashatják a testvérek. Szóban az október 8-i istentiszteletünkön fognak bemutatkozni.

A választásra az október 15-én kerül majd sor.  Ekkor 9-től lehet már érkezni, ugyanis az istentiszteletünk megkezdése előtt minden választójogosult tagjainknak regisztrálnia kell.  Az istentisztelet a választás miatt az átlagosnál hosszabb lesz. Kérjük a testvéreket így készüljenek rá.

Bemutatkozások

Gyülekezeti nap: Szeptember 30-án 10 órától 17 óráig gyülekezeti napot tartunk. Az áhítat mellett, erre a napra közös játékokkal, fényképes beszámolókkal készülünk, s természetesen sok sok kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik majd. Erre a napra kivételesen ebéddel külön nem készülünk, hanem arra kérjük az érkező asszony testvéreket, hogy étellel, a férfiakat pedig itallal készüljenek.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szentmártonkátai Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Vizi Zsuzsanna tiszteletes asszonyért imádkozzunk. Szentmártonkátán majd 5.000 ember él. Közülük 1.225-n vallották magukat reformátusnak. A gyülekezet fenntartásában működik a Székely József Református Általános Iskola.

Keresztkérdések: A Keresztkérdések sorozat folytatását szeptember 26-án, kedden kezdjük 18.30 órai kezdettel.

2017. szeptember 3.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük tanévnyitó istentiszteletünkön a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket és nagyszülőket. Közülük szeretnénk kiemelni az első évfolyamot kezdő kis diákokat.

Hittanórák és konfirmáció:
A hittan órák már jövő héttől fogva elkezdődnek az iskolákban.
A konfirmációi órák szeptember második hetében indulnak el. A konfirmandusaink számától függ majd, hogy egy- vagy két alkalmat fogunk tartani. Ezért különösen is kérjük, hogy a konfirmációt kezdő diákok jelentkezzenek. Az első alkalmat szeptember 15-én, pénteken 17 órakor tartjuk. Szeptember 17-én, pedig az istentiszteletünk után pedig egy rövid megbeszélés lesz a konfirmandus gyerekeink szüleivel.

Keresztkérdések csoport: Szeptember végén újra indítjuk a Keresztkérdések képzést. Erre azok jelentkezését várjuk, akik felnőttként keresztelkedni, vagy konfirmálni szeretnének, illetve azok jelentkezését is, akik egyszerűen a keresztyén hitükben szeretnének megerősödni.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Pándi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Ágoston Géza nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Pándon majd 2.000 ember él. Közülük 555-n vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 40- fő körüli gyülekezet  jár templomba.

Egyházmegyei nap: Szeptember 2-n Alsónémediben Egyházmegyei napot szerveztek. Gyülekezetünk mintegy 25 fővel képviseltette magát, s részt vettünk a főző versenyben, illetve a sport versenyekben.

Presbiterválasztás: A jelölő bizottság az elmúlt héten csütörtökön megkezdte munkáját. Templomunk előterében elhelyeztünk egy dobozt, amibe a gyülekezet tagjai a presbiteri tisztségre ajánlhatnak testvéreket. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a megjelöltek közül nem feltétlenül mindenki fog felkerülni a tényleges szavazó lapra.  A jelölő bizottság feladata, hogy a megnevezett testvérek presbiteri tisztségre való alkalmasságát megvizsgálja és ezek után összeállítsa azt a névsort, akik közül majd a Választói Közgyűlésen választani fogunk.

Szeretettel kérjük a testvéreket, folyamatosan imádkozzunk azért hogy a választás során a gyülekezetünkben ne támadjon sértődés, pártoskodás, vagy versengés, ellenben az Úr Isten támasszon közöttünk egyetértés.

Köszönet az adományokért: Amint láthatja a gyülekezet a nyár folyamán tovább szépült templomunk az utca front megújításával, illetve a parókia Észak Nyugati falának szigetelésével. Jelenleg a beosztott lelkészi lakásunk teljes felújítása történik. Mindezeket a munkákat önerőből illetve városunk támogatásával tudtuk elvégezni. Köszönjük a testvéreknek, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével, illetve a külön adományaikkal segítik gyülekezeti életünket.

Úrvacsora osztás: Szeptember első vasárnapja lévén úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt. Szeretettel hívjuk gyülekezetünk úrvacsorázó tagjait az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldása legyen azon az asszony testvérünkön és családján, aki a szent jegyekről gondoskodott.

 

2017. augusztus 27.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Tóth Dorottyát, Tóth Péter és Várkonyi Mónika testvéreink harmadik kisleányát.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük az augusztus hónapban született testvéreinket és áldást kérünk az életükre.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Örkényii Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Szemők Andrea nagytiszteletű asszonyért imádkozzunk. Örkényben 4.700 ember él. Közülük 287-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 20-30an járnak templomba. Örkényhez tartozik Táborfalva, Hernád és Pusztavacs. Ezekben a szórványokban is rendszeresen tartanak istentiszteleteket.

Presbiterválasztás: A jelölő bizottság az elmúlt héten csütörtökön megkezdte munkáját. Templomunk előterében elhelyeztünk egy dobozt, amibe a gyülekezet tagjai a presbiteri tisztségre jelölhetnek. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a gyülekezet által javasolt testvérek közül nem mindenki fog felkerülni a tényleges szavazó lapra.  A jelölő bizottság feladata, hogy a megnevezett testvérek presbiteri tisztségre való alkalmasságát megvizsgálja és ezek után összeállítsa azt a névsort, akik közül majd a Választói Közgyűlésen választani fogunk.

Szeretettel kérjük a testvéreket, folyamatosan imádkozzunk azért hogy a választás során a gyülekezetünkben ne támadjon sértődés, pártoskodás, vagy versengés, ellenben az Úr Isten támasszon közöttünk egyetértés.

Tanévnyitó istentisztelet: Szeptember 3-án, vasárnap, 10 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartunk, amelyre ez úton is szeretettel hívunk minden diákot, szülőt, nagyszülőt és pedagógust.

Közadakozás: Augusztus 10-én súlyos vihar károk érték az Őrséget. Református Egyházunk arra kéri a gyülekezeteket, hogy a mai napi perselypénzt a bajba jutottak megsegítésére ajánlják fel. Természetesen ezt a kérést mi is komolyan vesszük, s a perselypénzünket továbbítani fogjuk.

 

2017. augusztus 20.

Beiktatás: Ma iktatják be udvarfalvi testvérgyülekezetünk új lelkipásztorát, Jakab István esperes urat. Faragó Csaba tiszteletes úr családjával együtt vitte gyülekezetünk köszöntését és áldás kívánását.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük Tar Zoltán nagytiszteletű urat gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy a helyettesítést elvállalta. Isten áldja meg szolgálatát és életét.

Temetés: Augusztus 17-én, csütörtökön vettünk búcsút özv. Gonda Andrásné, 96 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja, segítse, vigasztalja a gyászban lányát, Erzsikét.

Úrvacsora osztás: Augusztus 20-a alkalmából megterítettük az úrasztalát. Istenünk áldását kívánjuk annak a kedves testvérünknek az életére, aki az úrvacsorai jegyekről gondoskodott.

Egyházmegyei nap: Szeptember 2-án ,szombaton, 8 órától 17.15 -ig egyházmegyei nap lesz Alsónémediben. A napon különböző versenyszámokban lehet nevezni, úgy mint főző verseny, süti készítő verseny, vagy sorversenyek. Aki szívesen részt venne ezen a napon és a főző versenyben, vagy a sütemény készítő versenyben képviselné gyülekezetünket, az istentisztelet után jelezze ezt.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Ócsai Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért: Hantos Péter nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Ócsán majd 9.000-en élnek. A legutóbbi népszámláláskor 1.684-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 150-250 fő közötti létszámban töltik meg templomukat.

2017. augusztus 13.

Keresztelés: Istentiszteletünkön megkereszteljük Izmendi Lénát, Izmendi Lóránd és Bakos Andrea második gyermekét, illetve Konczos Mártont, Konczos Szilárd és dr. Steffel Boglárka szintén második kisgyermekét.

Temetés: Augusztus 10-n, csütörtökön vettünk búcsút Madar Imrétől, akinek 76 esztendőt ajándékozott az Úr Isten. Gyászoló családjának adjon az Úr megbékélést.
Az elmúlt héten 96 éves korában az Úr Isten elszólította közülünk Gonda Andrásné testvérüket. Temetése augusztus 17-én csütörtökön 11 órakor lesz.

Úrvacsorás istentisztelet: Augusztus 20-án megterítjük az úrasztalát. 17-én csütörtökön 18.30 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk.

Beiktatás: Augusztus 20-án vasárnap udvarfalvi testvérgyülekezetünkben beiktató istentisztelet lesz. Szabó Árpád nagytiszteletű úr nyugdíjba vonulását követően Jakab István nagytiszteletű urat választotta meg a gyülekezet lelkipásztorául.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Nyáregyházi Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért: Kelemen Norbert nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Nyáregyházán 3.700-an élnek. A legutóbbi népszámláláskor 620-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 60-70-en járnak közülük templomba.

2017. június 25.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Csiszár Lilla Andreát, Csiszár Gábor és Borbély Andrea kislányát, Erdei Mátyást, Erdei Előd és Plósz Viktória kisfiát és nem utolsó sorban Kiss Lucát, Kiss Péter és Bordi Zsuzsanna kislányát.

Temetés: Június 23-án, pénteken vettünk búcsút id. Kemény Mátyásnétól, aki 91 éves korában hunyt el. Istenünk adjon megbékélést gyászoló családja szívébe.

Imádság gyülekezeteinkért: Egyházmegyei Imanaptárunk vezérfonalát követve ezen a héten a Maglódi  Református Gyülekezetért és annak esperes lelkipásztoraiért, Bálint  Klára  nagytiszteletű asszonyért imádkozunk.

Tanév vége: Korsós Tamás tiszteletes úr tanulmányi ideje június végével gyülekezetünkben véget ér, így szeretnénk ma elköszönni Tőle. Biztosan vannak, akik nem tudják: a tavasz folyamán több testvérünk felajánlásának köszönhetően megteremtettük a lehetőségét annak, hogy szeptembertől újra legyen beosztott lelkésze gyülekezetünknek. Tamás tiszteletes urat csak jelképesen engedjük el, hiszen szeptembertől gyülekezetünk beosztott lelkészeként várjuk vissza.

Választási bizottság: Ebben az esztendőben presbiteri választás lesz gyülekezetünkben. Gyülekezetünk presbitériuma legutóbbi ülésén megválasztotta Választási Bizottságot, aminek a feladata, hogy a jelölt állítástól egészen a választói közgyűlésig a választást vezesse.

A következő testvéreink kaptak felkérést erre a szolgálatra:

 • Draskóczy Ildikó
 • Iván Edit
 • Till Ervinné
 • Váradi Józsefné
 • Zsigmond Károly

Istentiszteletünkön egyházi törvényeink szerint a Választási Bizottság fogadalmat tesz arra, hogy a szolgálatát odaadóan fogja végezni. Erre fogunk most sort keríteni.

Úrvacsorás istentisztelet: Július 2-án, vasárnap ismét úrvacsorás istentiszteletünk lesz. Június 29-én csütörtökön, és 30-án pénteken, 18.30 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

Gyülekezeti tábor: Július 5-9 között Jászárokszálláson több generációs gyülekezeti tábort tartunk. A táborra a részvételi díj befizetésével az előtérben lehet jelentkezni.

2017. május 28.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik május hónapban ünnepelték a születésnapjukat.

Távollét: Az udvarfalvi testvérgyülekezetünk lelkipásztora, Szabó Árpád nagytiszteletű úr nyugdíjba vonul. Ezen a vasárnap búcsúzik el gyülekezetétől. Lelkipásztorunk vezetésével egy kis küldöttség is részt vesz ezen a búcsú istentiszteleten. Távolról is kívánjuk: hogy Isten áldja meg hosszú és gyümölcsöző nyugdíjas korral a nagytiszteletű urat.

Imádság gyülekezeteinkért: Egyházmegyei Imanaptárunk vezérfonalát követve ezen a héten a Jászberényi Református Gyülekezetért és annak lelkipásztoraiért imádkozunk.  Jászberényben 27.000-en élnek a legutóbbi népszámlálás adatai szerint. Közülük ezren vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 100-120-an járnak templomba.

Temetés: Az elmúlt héten vettünk búcsút Lánczos Máriától, akinek az Úr Isten 77 betöltött esztendőt ajándékozott. Május 23-án, kedden 102 éves korában elszólította az Úr Isten közülünk gyülekezetünk legidősebb tagját,  Farkas Pál testvérünket. Temetése május 29-én, hétfőn 14. órakor a Kunszentmiklós Felszegi Temetőben lesz.  Isten teremtsen békét a gyászoló családok lelkében.

Konfirmáció: Áldozó csütörtökön 13 első éves és 13 másodéves konfirmandusunk vizsgázott a gyülekezet előtt.

A konfirmáció a jövő héten tovább folytatódik a pünkösdi előkészítő istentiszteletekkel. Szerdán, csütörtökön és pénteken 18.30 órai kezdettel Lélekemelő címmel Morva Ákos nagytiszteletű úr, a Szigetszentmiklós Újvárosi Gyülekezet lelkipásztora fog közöttünk szolgálni.  Szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit.

Pünkösd első napján felnőttek fognak majd keresztelkedni és konfirmálni. Pünkösd hétfőn pedig a serdülő konfirmandusaink tesznek ünnepélyes hitvallást. Természetesen az ünnep mindkét napján kiszolgáltatjuk az úriszentvacsorát.

Gyülekezeti tábor: Július 5-9 között Jászárokszálláson több generációs gyülekezeti tábort tartunk. A táborról készítettünk egy kis fényképes összeállítást. Fogadja a gyülekezet szeretettel.

 

Vélemény, hozzászólás?