Hirdetések

 

2019. június 23.

 • Istentiszteletünkön megkereszteljük Lipót Annát, Lipót Ádám és Faragó Nóra második kislánya.
 • Ma 17. órakor a Művelődési Házban a Blumenstrauss Kórus jótékonysági koncertet ad a Bárka Közösség javára.
 • Örömmel adunk hírt arról, hogy városunkban hatcsoportos református óvoda fog épülni. A beruházó a Magyarországi Református Egyház lesz, a fenntartói és tulajdonos feladatokat pedig gyülekezetünk látja majd el. Az építkezéshez városunk egy 5.000 m2-es telket adományoz.
 • A nyári hónapokban több változás is lesz gyülekezetünk életében:

Tekintettel arra, hogy a nyári hőhullámok egyre gyakoribbak, az istentiszteleteinket júliusban és augusztusban 9. órakor fogjuk kezdeni. Bízunk benne, hogy így meg tudjuk előzni azt, hogy bárki is a meleg miatt rosszul legyen közöttünk.

A bibliaórák június 27- től egészen augusztus végéig szünetelnek. Helyettük

július 8-tól, hétfőnként 18. órai kezdettel imaórát tartunk.

A hivatali idő június 24-tól augusztus végéig a hétfői napra szorítkozik. További találkozások telefonos egyeztetés alapján történnek.

 • Június 24-én, hétfőn 55 gyerek részvételével kezdődik a Kincskereső Táborunk.
 • Augusztus 17-e, szombattól augusztus 20-a keddig az udvarfalvi testvérgyülekezetünk énekkara érkezik hozzánk. Családoknál szeretnénk vendégeinket elszállásolni. Kérjük azoknak a testvéreinknek a jelentkezését a lelkészi hivatalban, akik készek az otthonaikat megnyitni vendégeinknek!
 • Az elkövetkező héten a Kiskunlacházi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért, egyházmegyénk espereséért Takaró András nagytiszteletű úrért imádkozzunk.

2019. június 16.

 • Június 13-án vettünk búcsút Jámbor Miklóstól, aki 58 éves korában hunyt el. Gyászoló családjának adjon a mi Urunk erőt gyászuk hordozásához.
 • Szeretettel köszöntjük a pedagógusokat, a diákjainkat és szüleiket a mai tanévzáró istentiszteletünkön! Köszönjük hitoktatóinknak a munkáját és kívánjuk, hogy adjon az Úr Isten mindenkinek tartalmas pihenést a nyári hónapokban.
 • A nyári hónapokban több változás is lesz gyülekezetünk életében:

Tekintettel arra, hogy a nyári hőhullámok egyre gyakoribbak, az istentiszteleteinket júliusban és augusztusban 9. órakor fogjuk kezdeni. Bízunk benne, hogy így meg tudjuk előzni azt, hogy bárki is a meleg miatt rosszul legyen közöttünk.

A bibliaórák június 27- től egészen augusztus végéig szünetelnek. Helyettük

július 8-tól, hétfőnként 18. órai kezdettel imaórát tartunk.

A hivatali idő június 24-tól augusztus végéig a hétfői napra szorítkozik. További találkozások telefonos egyeztetés alapján történnek.

 • Június 24-én, hétfőn 55 gyerek részvételével kezdődik a Kincskereső Táborunk. A munkatársak jelentős része összeállt, de a konyhai segítségben továbbra is segítőket toborzunk. Aki, akár csak egy napot is fel tud így ajánlani, kérjük jelezze ezt a lelkipásztoroknál.
 • Augusztus 17-e, szombattól augusztus 20-a keddig az udvarfalvi testvérgyülekezetünk énekkara érkezik hozzánk. Családoknál szeretnénk vendégeinket elszállásolni. Kérjük azoknak a testvéreinknek a jelentkezését a lelkészi hivatalban, akik készek az otthonaikat megnyitni vendégeinknek!

Az elkövetkező héten a Jászkiséri Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért Somodi Lajos nagytiszteletű úr szolgálatáért imádkozzunk.

 

2019. június 2.

 • Szeretettel köszöntjük Stefán Attila nagytiszteletű urat, a Taksonyi Misszió Református Egyházközség lelkipásztorát! Köszönjük, hogy elvállalta a helyettesítés szolgálatát közöttünk. Együtt örülünk a felépült, új templom felszentelésének, a lelkészi beiktatásnak és Isten áldását kérjük családjának és gyülekezetének meggazdagodott életére!
 • Ma délután 18. órai kezdettel pünkösdi évadzáró koncertet ad gyülekezetünk kórusa a Liget Kórussal együtt. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
 • Június 5-7 között pünkösdi előkészítő alkalmakat szervezünk 18.30 órai kezdettel. Vendégeink: Hantos Péter ócsai, Kálmán Béla ráckevei és Szabó Péter dömsödi lelkipásztorok lesznek. Kérjük a testvéreket: meghívásunkat tolmácsolják a környezetükben élők felé és hallgassuk minél többen az evangelizációs igehirdetéseket!
 • Június 9. vasárnap, pünkösd első napján konfirmandusaink ünnepélyes fogadalomtétele és első úrvacsoravétele lesz; 10-én, pünkösd hétfőn pedig az ünnepi istentisztelet után, közös ebéddel egybekötött gyülekezeti napot szervezünk. Erre az alkalomra szeretettel marasztalunk mindenkit és különösen is várjuk a gyülekezetünkbe a közelmúltban csatlakozott testvéreinket! A vendéglátáshoz szívesen fogadunk süteményeket.
 • Június 24-28 között Kincskereső napközi tábort tartunk az alsó tagozatosoknak. Különösen is nagy segítség lenne, ha a gyülekezetből valaki a konyhai munkák vezetését el tudná vállalni, mert ez a feladat még nem megoldott. Jelentkezni a lelkipásztoroknál lehet.
 • Az elkövetkező héten a Jászberényi Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért, Mező István nagytiszteletű úrért és feleségéért, Mezőné Ildikóért imádkozzunk.
 • Az Evangélikus Gyülekezet jótékonysági koncertre hív minden érdeklődőt, amelynek bevételét az evangélikus templom bővítésére gyűjtik. A fuvolakoncert június 6-án, 18 órakor lesz a Laffert Kúriában – sajnos éppen a pünkösdi evangelizációnkkal párhuzamosan.
 • A Szigetszentmiklós Újvárosi Gyülekezet június 23-26 között Szajolban tart gyülekezeti hetet. Vannak még szabad helyek, ezért lehetőséget adtak, hogy aki szeretne gyülekezetünkből részt venni, csatlakozzon hozzájuk. A témájuk: Csapdák a világban, a gyülekezetben, a férfi női szerepekben. Részvételi díj felnőtteknek: 25.000 Ft.

 

2019. május 26.

 • Istentiszteletünkön megkereszteljük Szigethy Nórát, Szigethy Zsolt és Kálmán Adrienn második kisgyermekét.
 • Május 23-án vettünk búcsút Weimann Antalnétól, aki 83 éves korában hunyt el.
 • Idén május 30-ra esik Áldozócsütörtök, az Úr Jézus mennybemenetelének ünnepe. Ezen a napon délelőtt nem tartunk bibliaórát, hanem mindenkit a 18.30 órakor kezdődő istentiszteletre várunk, ami egyben serdülő konfirmandusaink vizsgája is lesz.
 • Május 31- június 2 között gyülekezeti hétvégét tartunk a kecskeméti Emmaus házban. Itthon a helyettesítés szolgálatát Stefán Attila nagytiszteletű úr fogja végezni.
 • Június 5-7 között pünkösdi előkészítő alkalmakat szervezünk 18.30 órai kezdettel. Vendégeink: Hantos Péter ócsai, Szabó Péter dömsödi és Kálmán Béla ráckevei lelkipásztorok lesznek.
 • Június 9- pünkösd első napján konfirmandusaink ünnepélyes úrvacsoravétele lesz, 10-én, pünkösd hétfőn pedig az ünnepi istentisztelet után közös ebéddel egybekötött gyülekezeti napot szervezünk.
 • Június 24-28 között Kincskereső napközi tábort tartunk az alsó tagozatosoknak. Különösen is nagy segítség lenne, ha a gyülekezetből valaki a konyhai munkák vezetésében segítene.
 • A Szigetszentmiklós Újvárosi Gyülekezet június 23-26 között Szajolban tart gyülekezeti hetet. Vannak még szabad helyek, ezért lehetőséget adtak, hogy gyülekezetünkből, aki szeretne csatlakozzon hozzájuk. A témájuk: Csapdák a világban, a gyülekezetben, a férfi női szerepekben. Részvételi díj felnőtteknek: 25.000 Ft

2019. február 10.

Temetések: Az elmúlt héten vettünk búcsút Dr. Székely Károlyné, 85 éves és Timák Elemérné 83 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szeretettel köszöntjük a gyászoló családokat gyülekezetünkben. Istenünk adjon vigasztalást a gyász hordozása közepette.

Tűzkár: Az ökumenikus imahéten, illetve a február 3-i istentiszteleten 300.000 Ft adomány gyűlt össze a Ráday Kollégium károsultjainak megsegítésére. Az elmúlt héten 250.000 Ft-ot a tűzkár enyhítésére, 50.000 Ft-ot pedig a gyászoló család támogatására továbbítottunk.

Házasság hete: Február 10-től 17-ig tart az idei Házasság hete. Gyülekezetünk két programmal kapcsolódik az országos kezdeményezéshez. 15-én és 16-án – ha elegendő jelentkező van – ismét megrendezzük a Házasság művészete szemináriumot. 17-én pedig köszöntjük a jubiláló házaspárokat. Mindkét eseményre jelentkezni kell. Kérjük az érintett testvéreket, hogy a lelkészi hivatalban jelezzék részvételi szándékukat.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük a testvéreknek, hogy az adakozás szolgálatában az elmúlt esztendőben is részt vállaltak. Gyülekezetünk önfenntartó, tehát alapvetően nem külső támogatásokból, hanem az egyházfenntartói járulékból, a perselypénzből és a külön adományokból biztosítjuk gyülekezetünk fizikai és lelki hátterét. Kérjük a testvéreket, hogy ebben a szolgálatban továbbra is legyenek hűségesek, s lehetőségük szerint még az év elején fizessék be az egyházfenntartói járulékot. Köszönjük, ha az adakozás mellett folyamatosan imádságban is hordozzák közösségünket.

Rendszeres adakozás: Elkészítettük az idei évi rendszeres adakozáshoz a borítékokat is. Továbbra is azért gyűjtünk, hogy a rendszeres karbantartási munkálatokat el tudjuk végezni, illetve a beosztott lelkészi állást fenn tudjuk tartani. Készítettünk ki csekkeket is, hogy akinek ezen a módon kézenfekvőbb befizetni az adományukat, meg tudják tenni.

Takarító csoport: Templomunk takarítását ettől az esztendőtől kezdve önkéntes szolgálatként egy legalább 6 főből álló takarító csoportra szeretnénk bízni, akik felváltva végeznék környezetünk rendben tartását. Örülünk annak, hogy erre a szolgálatra már négyen jelentkeztek! Ez a létszám a szolgálat elindítására már elegendő, a hosszútávú fenntartására azonban nem. Várjuk a további jelentkezéseket.

Imanaptár: A mai istentiszteletünkön a Cegléd Nagytemplomi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért imádkozunk.

 

 

2019. február 3.

Temetés: Február 4-én, hétfőn 13 órakor veszünk búcsút Dr. Székely Károlyné testvérünktől, akit az Úr Isten 85 éves korában szólított magához. Nagy Gábor, gondnokunk családja is gyászban, anyósa elvesztése miatt. Adjon az Úr Isten megbékélést a gyász hordozása közepette.

Úrvacsora: A mai istentiszteletünkön újra körül állhatjuk az úrasztalát az úri szent vacsora szentségét magunkhoz véve. Istenünk áldása legyen azon a kedves testvérünkön, és szerettein, aki a szentjegyekről gondoskodott.

Tűzkár: Mindannyian értesülhettünk arról, hogy a Teológia Kollégiumában tűz keletkezett, amelynek következtében két szint kiégett, s egy ember meghalt. Egyházunk a károsultak megsegítésére országos gyűjtés szervez. A mai istentiszteletek perselypénzét erre a célja ajánlja fel valamennyi református gyülekezet, s természetesen mi is..

Házasság hete: Február 10-től 17-ig tart az idei Házasság hete. Gyülekezetünk két programmal kapcsolódik az országos kezdeményezéshez. 15-én és 16-án, – ha elegendő jelentkező van – ismét megrendezzük a Házasság művészete szemináriumot. 17-én pedig köszöntjük a jubiláló házaspárokat. Mindkét eseményre jelentkezni kell. Kérjük az érintett testvéreket, hogy a lelkészi hivatalban jelezzék részvételi szándékukat.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük a testvéreknek, hogy az adakozás szolgálatában az elmúlt esztendőben is részt vállaltak. Gyülekezetünk önfenntartó, tehát alapvetően nem külső támogatásokból, hanem az egyházfenntartói járulékból, a perselypénzből és a külön adományokból biztosítjuk gyülekezetünk fizikai és lelki hátterét. Kérjük a testvéreket, hogy ebben a szolgálatban továbbra is legyenek hűségesek, s lehetőségük szerint még az év elején fizessék be az egyházfenntartói járulékot. Köszönjük, ha az adakozás mellett folyamatosan imádságban is hordozzák közösségünket.

Rendszeres adakozás: Elkészítettük az idei évi rendszeres adakozáshoz a borítékokat is. Továbbra is azért gyűjtünk, hogy a rendszeres karbantartási munkálatokat el tudjuk végezni, illetve a beosztott lelkészi állást fenn tudjuk tartani. Készítettünk ki csekkeket is, hogy akinek ezen a módon kézenfekvőbb befizetni az adományukat, meg tudják tenni.

Takarító csoport: Templomunk takarítását ettől az esztendőtől kezdve önkéntes szolgálatként egy legalább 6 főből álló takarító csoportra szeretnénk bízni, akik felváltva végeznék környezetünk rendben tartását. A 6 fő egyelőre még nem állt össze. Különösen is várjuk azoknak a testvéreinknek a jelentkezését, akik még nem találták meg a szolgálatukat közösségünkben.

Imanaptár: A mai istentiszteletünkön az Bugyi Református Gyülekezetért imádkozunk.

 

2019. január 27.

Ökumenikus imahét: Ma 17 órakor tartjuk az Ökumenikus Imahetünk záró alkalmát a Szent István, római katolikus templomban.

Tűzkár: Mindannyian értesülhettünk arról, hogy a Teológia Kollégiumában tűz keletkezett, amelynek következtében két szint kiégett, s egy ember meg is halt. Egyházunk a károsultak megsegítésére országos gyűjtés szervez. A február 3-i istentiszteletek perselypénzét erre a célja ajánlja fel valamennyi református gyülekezet, s természetesen mi is..

Házasság hete: Február 10-től 17-ig tart az idei Házasság hete. Gyülekezetünk két programmal kapcsolódik az országos kezdeményezéshez. 15-én és 16-án, – ha elegendő jelentkező van – ismét megrendezzük a Házasság művészete szemináriumot. 17-én pedig köszöntjük a jubiláló házaspárokat. Mindkét eseményre jelentkezni kell. Kérjük az érintett testvéreket, hogy a lelkészi hivatalban jelezzék részvételi szándékukat.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük a testvéreknek, hogy az adakozás szolgálatában az elmúlt esztendőben is részt vállaltak. Gyülekezetünk önfenntartó, tehát alapvetően nem külső támogatásokból, hanem az egyházfenntartói járulékokból, a perselypénzekből és külön adományokból biztosítjuk gyülekezetünk fizikai és lelki hátterét. Kérjük a testvéreket, hogy ebben a szolgálatban továbbra is legyenek hűségesek, s lehetőségük szerint még az év elején fizessék be az egyházfenntartói járulékot. Köszönjük, ha az adakozás mellett folyamatosan imádságban is hordozzák közösségünket.

Rendszeres adakozás: Elkészítettük az idei évi rendszeres adakozáshoz a borítékokat is. Továbbra is azért gyűjtünk, hogy a rendszeres karbantartási munkálatokat el tudjuk végezni, illetve a beosztott lelkészi állást fenn tudjuk tartani. Készítettünk ki csekkeket is, hogy akinek ezen a módon kézenfekvőbb befizetni az adományukat, meg tudják tenni.

Takarító csoport: Templomunk takarítását ettől az esztendőtől kezdve önkéntes szolgálatként egy legalább 6 főből álló takarító csoportra szeretnénk bízni, akik felváltva végeznék környezetünk rendben tartását. A 6 fő egyelőre még nem állt össze. Különösen is várjuk azoknak a testvéreinknek a jelentkezését, akik még nem találták meg a szolgálatukat közösségünkben.

Imanaptár: A mai istentiszteletünkön az Áporkai Református Gyülekezetért imádkozunk.

Vélemény, hozzászólás?