Hirdetések

2018. november 25.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Strasser Emilit és Strasser Hannát, Strasser Péter és Strasser Melinda kislányait.

Temetés: November 12-én temettük Stampfel Lajosnét, aki 76 éves korában hunyt el. November 22-én  Kovács Zoltán testvérünk koporsója mellett hirdettük Istenünk igéjét. Ő 53 esztendőt kapott is közöttünk. Erdély Jánosné testvérünk férjét is elszólította az Úr Isten. Tőle katolikus szertartás szerint november 21-én búcsúztunk. Imádkozunk a gyászoló családokért és kérjük az Úr Istentől, hogy adjon nekik erőt a gyászuk hordozásához.

Templomtakarítás: November 24-én, szombaton, 17-18-an gyűltek össze a gyülekezetünkből takarítani templomunkat és a gyülekezeti házat. Isten áldja meg őket a szolgálatukért.

Úrvacsoraosztás: December 2-án, vasárnap a 10 órási istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben köszönthetjük az adventet. November 29-én, csütörtökön és 30-án, pénteken 18.30 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

Adventi vásár: December 2-án, vasárnap délután városi adventi vásár lesz, amin gyülekezetünk is évek óta részt szokott venni. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen vállalnak fahéjas mogyoró készítést, illetve szívesen segítenek a gofrisütésben, vagy ezek árusításában. Jelentkezni Keményné Váradi Erzsébetnél lehet istentisztelet után.

Gyermekek karácsonya: Minden évben megajándékozzuk a hittanos gyermekeket Karácsonykor. Idén mézes kaláccsal szeretnénk nekik kedveskedni. Várjuk azoknak a sütni vágyó gyülekezeti tagoknak a jelentkezését, akik szívesen készítenek mézeskalácsot. Jelentkezni Keményné Váradi Erzsébetnél kell az Istentisztelet után, az előtérben. A sütéssel kapcsolatos részleteket is tőle lehet megtudni.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Tököli Missziói Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért Horváth Dániel tiszteletes úrért imádkozunk. Többen tudják, hogy ő gyülekezetünkből indult a teológiára. Legyen áldás szolgálatán és gyülekezet életén!

2018. október 07 .

Emlékharang: Tíz évvel ezelőtt, október 6-án, tragikus módon veszítettük el Kovács Gyula presbiterünket. Szeretettel emlékezik rá családja és gyülekezetünk is. Október 6-án, szombaton, a déli harangszót követően emlékére szólalt meg harangunk.

Egy évvel ezelőtt, október 7-én, 81 éves korában, Beregi István testvérünket szólította el az Úr Isten.  Emlékét szeretettel hordozza szívében családja. A déli harangot követően harangunk az ő emlékére kondul meg.

Temetés: Október 2-án vettünk búcsút Bogár Lászlótól, aki 78. éves korában hunyt el, október 3-án, Török Rozáliát kísértük utolsó földi útjára. Őt 91 évesen szólította el az Úr Isten. Október 5-én, pénteken pedig 11 órakor  Málnai Istvánné hamvai mellett hirdettük Istenünk szavát. Ő 76 évesen hunyt el. A gyászoló családoknak Istenünk vigasztalását kívánjuk!

Úrvacsora: Ahogy láthatja is a gyülekezet a mai istentiszteletünkön ismét élhetünk az úriszentvacsora szentségével. Isten áldja meg azt a kedves testvérünket, aki a mai alkalomra a szent jegyekről gondoskodott.

Szószékcsere: Október 14-én vasárnap Halassy Ferenc nagytiszteletű úr, a Makádi Református Gyülekezet lelkipásztora fogja közöttünk az igét hirdetni. Faragó Csaba nagytiszteletű úr pedig a makádi testvérek között fog szolgálni.

Parókia felújítás: Amint azt sokan tudják ebben az évben az épületeink közül a parókia felújítás került sorra. Köszöntjük az építési munkákért elmondott imádságokat és az adományokat is. Azok számára, akik a továbbiakban is készek támogatni a felújítást a persely mellé csekket tettünk ki. Emellett továbbra is lehetőség van az adakozás másik formájára,  az úrasztalára elhelyezett borítékos adakozásra.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Szigethalmi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért, Kalicz Gizella nagytiszteletű asszonyért imádkozunk. Szigethalmon 1.705-en vallották magukat reformátusnak és 70-120 fő között járnak vasárnaponként templomba.

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

2018. Szeptember 09 .

Temetés: Szeptember 5-én, szerdán vettünk búcsút Birta Bélától, aki 67 évesen hunyt el. A gyászoló családnak adjon az Úr Isten megbékélést, vigasztalást.

Eskövő: Szeptember 15-én, 17. órakor pedig Szűcs László és Szabó Andrea házasságára fogjuk Istenünk áldását kérni.

Bibliaóra: Szeptember 6-án, csütörtökön újra indult a 9. órakor illetve a 18.30 órakor kezdődő bibliaóra. Szeretettel hívjuk a testvéreket.

Konfirmációs szülői értekezlet: Jövőhéten vasárnap, vagyis szeptember 16-án, az istentiszteletet követően a konfirmandusok szüleivel megbeszélést tartunk. Arra kérjük az újonnan jelentkező és az idén másodéves konfirmandusokat és szüleiket, hogy vegyenek részt ezen az istentiszteleten és az azt követő szülői értekezleten!

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Pándi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Ágoston Géza nagytiszteletű úrért imádkozunk. Pándon a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 555-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 40 fő jár istentiszteletre.

Keresztkérdések: Szeptember végén újra indul a Keresztkérdések sorozatunk. Ezt a sorozatot azoknak a felnőtteknek szervezzük, akik szeretnének megkeresztelkedni, a református hitre áttérni, konfirmálni, illetve azokat is szeretettel hívjuk, akik egyszerűen csak szeretnének a keresztyén hitükben megerősödni. A Keresztkérdésekre személyesen a lelkészi hivatalban, vagy email-ben lehet jelentkezni.

Hírlevél: Egyéb fontos hirdetésekről: a gyermek-istentiszteleti rend változásáról, a parókiafelújításról és számlaszámunk megváltozásáról a nyomtatott és elektronikus hírlevelekben olvashatunk.

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

 

2018. Szeptember 02 .

Esküvő: Szeptember 7-én, 16. órakor Kecsmár Árpád és Witzing Barbara, szeptember 15-én, 17. órakor pedig Szűcs László és Szabó Andrea házasságára fogjuk Istenünk áldását kérni.

Úrvacsora: Szeptember első vasárnapján kiszolgáltatjuk az úriszentvacsorát. Istenünk áldását kérjük annak a testvérünknek az életére, aki a szentjegyekről gondoskodott.

Bibliaóra: Szeptember 6-án, csütörtökön újra indul a 9. órakor illetve a 18.30 órakor kezdődő bibliaóra. Szeretettel hívjuk a testvéreket.

Gyermekistentiszteleti változás: A gyermekistentisztelet menete az idei tanévtől megváltozik. Arra kérjük a szülőket, hogy vasárnaponként az óvodás és alsó tagozatos gyermekeikkel egyaránt üljenek be a templomtérbe, hogy közösen kezdjük el az istentiszteletet. Nem sokkal a kezdés után a gyermekeket arra fogjuk kérni, hogy álljanak fel és a gyülekezettel együtt mondják el a kezdő imádságot, amely ki lesz vetítve. Ezután a gyermekistentiszteleten szolgáló felnőttekkel együtt vonulnak ki az óvodás és alsó tagozatos gyermekek, hogy a nekik elkészített alkalmon részt vehessenek. A hónap végi családi istentiszteleten is lesz lehetőség mindkét korosztálynak arra, hogy gyermekistentiszteleten vegyen részt.

Konfirmációs szülői értekezlet: Két hét múlva vasárnap, vagyis szeptember 16-án, az istentiszteletet követően a konfirmandusok szüleivel megbeszélést tartunk. Arra kérjük az újonnan jelentkező és az idén másodéves konfirmandusokat és szüleiket, hogy vegyenek részt ezen az istentiszteleten és az azt követő szülői értekezleten!

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten az Örkényi  Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Szemők Andrea. nagytiszteletű asszonyért imádkozunk. Örkényben a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 287-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 20-30 fő jár istentiszteletre.

Parókia felújítás: Gyülekezeti termünk és a tető felújítása után szükségessé vált a parókia felújítása is.  A felújítás költségeinek nagy részét sikerült pályázatok útján előteremteni.  A munkálatok júliusban megkezdődtek és szeptember végére szeretnénk azokat befejezni.  Sajnos az építőipar árai időközben jelentősen megemelkedtek.  A százéves,  elöregedett lakás bontása során, pedig nem várt hibák derültek ki. E két tényező  megemelte a költségeket,  így a pályázaton elnyert pénz nem lesz elegendő a befejezésre. Fontos lenne,  hogy mindenkori lelkipásztorunk és családja részére mihamarabb méltó lakhatást tudjunk teremteni.  Kérjük ezért a gyülekezet minden tagját,  hogy imádkozzon a felújítás sikeréért,  hiszen “Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők.” Aki anyagilag is szeretné támogatni a munkálatokat,  a persely mellett található csekkek befizetésével teheti azt meg.

Számlaszám változás: Gyülekezetünknek új számlaszáma van az OTP Banknál. A régi számlaszámunkat 2018. december 31-ig tartjuk fenn.

Számlatulajdonos neve:          Dunaharaszti Református Egyházközség

Számlaszám: 1178 4009 – 2222 6594

Kérünk mindenkit, hogy adományait a továbbiakban már ezen az új számlaszámon juttassa el.

Keresztkérdések: Szeptember végén újra indul a Keresztkérdések sorozatunk. Ezt a sorozatot azoknak a felnőtteknek szervezzük, akik szeretnének megkeresztelkedni, a református hitre áttérni, konfirmálni, illetve azokat is szeretettel hívjuk, akik egyszerűen csak szeretnének a keresztyén hitükben megerősödni. A Keresztkérdésekre személyesen a lelkészi hivatalban, vagy email-ben lehet jelentkezni.

2018. augusztus 05.

Keresztelő: A mai istentiszteleten megkereszteltük Bodnár Imola Grétát, Bodnár Péter és Dr. Szabó Sarolta gyermekét, illetve Laukó Kornél Somát, Laukó György és Gál Júlia Lilla gyermekét. Isten áldja a keresztelést ünneplő családokat!

Imaóra: Holnap, vagyis augusztus 6-án, délután fél héttől imaórát tartunk gyülekezetünkben. Várunk mindenkit nagy szeretettel erre az alkalomra, ahol egy rövid igeolvasás után imaközösségben lehetünk együtt.

Esküvő: Örömmel hirdetem, hogy augusztus 18-án 18:00 órakor Lobog Gábor László és Puskás Anikó Isten áldását kérik házasságukra. A rá következő napon, augusztus 19-én 15:30 órakor pedig Gál Gergő és Faragó Noémi házasságát fogjuk megáldani. Isten kísérje szeretetével mindkét pár közös életét!

Nyári változások: Augusztusban csak hétfőnként tartunk hivatali időt 15 és 18 óra között. A bibliaórák is szünetelnek ebben az időszakban.

Keresztkérdések: Szeptember végén újra indul a Keresztkérdések sorozatunk. Ezt a sorozatot azoknak a felnőtteknek szervezzük, akik szeretnének megkeresztelkedni, a református hitre áttérni, konfirmálni, illetve azokat is szeretettel hívjuk, akik egyszerűen csak szeretnének a keresztyén hitükben megerősödni. A Keresztkérdésekre személyesen a lelkészi hivatalban, vagy email-ben lehet jelentkezni.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Nagykáta-Tápióvidéki Református Missziói Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Faragó Dávid lelkipásztorért imádkozunk. Isten áldja meg az ottani gyülekezetet minden szolgálatukban!

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

 

2018. július 29.

Születésnaposok köszöntése: Mai istentiszteletünkön felköszöntöttük azokat, akik júliusban ünneplik a születésnapjukat. Isten áldása kísérje őket életükben!

Parókiafelújítási munkák: A parókia tetőfelújítási munkái után megkezdődött a lelkészlakás belső átalakítása. A régi víz- és fűtés hálózat szerelvényei és vezetékei elbontásra kerültek. Az elmúlt kedden egy lelkes csapat megkezdte a parketták és padlók bontását. Sajnos nem jutottak a végére, ezért hétfőn délután három órától folytatni szeretnénk a munkát. Kérjük azon férfi testvéreinket, akik tudnak időt szakítani jelentkezzenek az istentisztelet után.

Nagydobronyi imaház és óvoda: Sajnálattal hallottuk a hírt, hogy Kárpátalján, Nagydobrony településen, július 15-re virradóra leégett a református imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda. Emberáldozatot nem követelt a tűz, azonban az anyagi kár jelentős. A helyiek gyújtogatásra gyanakodnak, hiszen az utóbbi időben több magyar ajkú cigány családot is támadás ért Kárpátalján. Az imaház és az óvoda az ottani szegény családok számára az egyetlen tér, ahol jó közösségben lehetnek együtt. A kárpátaljai testvérek már gyűjtenek, több helyi gyülekezet felajánlotta a múlt vasárnapi perselypénzét az újjáépítésre.

Ebbe a gyűjtésbe kapcsolódik be Magyar Református Egyházunk, így a mi gyülekezetünk is. A mai perselypénzt erre a célra fogjuk átutalni. Kérjük a testvéreinket, hogy így készítsék majd adományaikat.

Nyári változások: Júliusban és augusztusban csak hétfőnként tartunk hivatali időt 15 és 18 óra között. A bibliaórák is szünetelnek ebben az időszakban.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Monor-Kistemplomi Református Gyülekezetért és a Monorerdei Missziói Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért: Vladár István monori és Lénárt Tibor monorerdei lelkészekért imádkozunk. Hála Istennek Monorierdőn most épül a református templom és növekszik az ottani gyülekezet is. Hálával tekintenek napközis táborukra is, viszont azt kérik, hogy imádkozzunk az építkezésért, hogy határidőre be tudják fejezni a munkálatokat. Isten áldja meg mindkét gyülekezetet szolgálatukban, munkálataikban!

2018. junius 10.

Tanévzáró istentisztelet: A mai istentiszteletünk tanévzáró istentisztelet is egyben. Köszönjük hitoktatóinknak egész éves munkáját, s jó pihenést kívánunk a gyerekeknek a szünidőben.

Temetés: Június 6-án, szerdán, Pauló Tiborné 83 éves korában elhunyt testvérünktől, június 8-án, pénteken pedig Seléndy Szabolcs 78 évesen korában elhunyt testvérünktől vettünk búcsút. Isten vigasztaló jelenlétét kívánjuk a gyászoló családoknak.

Esküvő: Házasulandókat hirdetünk. Június 15-én, pénteken 16 órakor Avila Antonio és Wolf Beáta házasságkötésére fogjuk Istenünk áldását kérni.

Konténerezés: Sajnos a templomudvarunk még mindig teli van építési törmelékkel. A jövő héten szeretnénk az udvart kitisztítani és alkalmassá tenni a napközis táborunk megrendezésére. A konténerbe való kihordásban kérünk segítséget. Aki hétfőn, kedden, szerdán napközben, vagy  este fel tudja ajánlani a segítségét kérjük ezt jelezze felénk.

Gyülekezeti tábor: Sajnos az idei gyülekezeti táborunk elmarad. Bár tavaly lefoglaltuk a szállásunkat, ezt azonban a Palóc Kemping nem vette komolyan, és erre az időpontra más bejelentkezőket részesített előnyben. Amikor próbáltunk módosítani az időpontot, kiderült hogy az áraik is irreálisan megemelkedtek.

Ifjúsági táborok: A kis ifiseknek idén egy rendhagyó tábort szervezünk június 18-21. között. Erre a táborra kiemelt szeretettel hívjuk a most konfirmáltakat. A nagy ifisekkel pedig a Balatonhoz közeli Köveskálra készülünk július 11-15. között. Kérjük, hogy aki tudna a biciklik szállításában segíteni az jelezze ezt a lelkészi hivatalban.

Ifjúsági istentisztelet: Következő vasárnap, június 17-én ifjúsági istentiszteletünk lesz. Ez azt jelenti, hogy gyülekezetünk fiataljai énekléssel, imádsággal, igeolvasással fognak közöttünk szolgálni. Az ifjúsági órákon a Református Fiatalok Szövetsége által szervezett nyári táborra gyűjtenek közösen, hogy az igen magas részvételi díjat csökkentsék. Az ifjúsági istentisztelet után alkalmunk nyílik gyülekezeti szinten is segíteni ezt a gyűjtést adományunkkal.

Konfirmáció: Örömmel tapasztaljuk azt, hogy évről évre többen gyermek jelentkezik konfirmációra. Azért, hogy világosan lássuk, hány csoportot kell indítanunk szeptemberben, kérjük az érintett családokat, hogy legkésőbb a tanév végéig gyülekezetünk email címén jelentkezzenek a konfirmációi képzésre.

Keresztkérdések: Szeptember végén újra indul a Keresztkérdések sorozatunk. Ezt a sorozatot azoknak a felnőtteknek szervezzük, akik szeretnének megkeresztelkedni, a református hitre áttérni, konfirmálni, illetve azokat is szeretettel hívjuk, akik egyszerűen csak szeretnének a keresztyén hitükben megerősödni. A Keresztkérdésekre személyesen a lelkészi hivatalban, vagy email-ben lehet jelentkezni.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Jászkarajenő-Törteli Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Sőreg Norbert nagytiszteletű úrért imádkozunk. Jászkarajenőn 2.751-en élnek, közülük 157-en vallották magukat reformátusnak, Törtelen 4.333-an élnek, közülük 314-en vallották magukat reformátusnak, Kőröstetétlenen 889-an élnek, közülük 43-an vallották magukat reformátusnak. . Vasárnaponként átlagosan 5-10-15 fő látogatja az istentiszteleteket.  Isten áldja meg őket szolgálatukban!

2018. junius 3.

Presbiteri konferencia: Június 2-án, szombaton a Presbiteri Szövetség szervezésében Presbiteri konferencia volt gyülekezetünkben. Köszönjük a fáradozását és szeretetét mindazoknak a testvéreknek, akik a vendéglátás szolgálatában részt vettek.

Esküvő: Házasulandókat hirdetünk. Június 12-én, szombaton 16. órakor Mertz Krisztián és Boros Helga házasságkötésére fogjuk Istenünk áldását kérni.

Tanévzáró istentisztelet: Június 10 -én, vasárnap, 10. órakor a délelőtti istentiszteletünk keretei között tartjuk a hittanos gyerekeink számára a tanévzáró istentiszteletet.

Úrvacsora: A mai istentiszteletünkön ismét élhetünk az úrvacsora szentségével. Istenünk áldását kérjük annak a kedves asszony testvérünknek és szeretteinek az életére, aki a mai alkalomra a szentjegyekről gondoskodott.

Ifiseink: Június 2-án szombaton gyülekezetünk ifjúsága a REFISZ által szervezett röplabda kupán vett részt és első helyezett lett. Gratulálunk a szép sikerhez!

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Jászberényi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Mező István nagytiszteletű úrért imádkozunk. Jászberényben 27.000-en élnek, közülük 1.000-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 100-120 fő látogatja az istentiszteleteket.  Isten áldja meg őket szolgálatukban!

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

2018. május 27.

Köszöntések: Szeretettel köszöntjük a május hónapban született testvéreinket. Isten éltesse őket sokáig!

Temetés: Május 25-én vettünk búcsút Kóródi Lászlóné, született Kovács Máriától, aki 68 évesen tért teremtőjéhez. Isten vigasztaló jelenlétét kívánjuk a gyászoló családnak.

Emlékharang: A mai napon a déli harangszó után Váradi József emlékére szólal meg harangunk, aki 10 éve hunyt el ezen a napon. Szeretettel hordozza szívében Őt családja, s mindannyian, akik ismertük. Emléke legyen áldott.

Bűnbánati alkalmak: Június 3-án, vasárnap ismét úrvacsorai közösségben lehetünk együtt majd. Május 31-én csütörtökön és június 1-én, pénteken 18.30 órakor.

Presbiteri Szövetség Megyei találkozója: Június 2-án szombaton 9. órától a Presbiteri Szövetség tart konferenciát gyülekezetünkben. Körülbelül 80 embert várunk. Kérjük Nagy András gondnok úrnál jelentkezzenek azok a testvérek, akik ezen a napon akár az asztalok rendezésében, akár a terítésben, akár az ebéd körüli teendőkben, segíteni tud. Szeretettel hívjuk erre a konferenciára gyülekezetünket.

Újságterjesztés: Elkészült gyülekezeti újságunk Pünkösdi száma, emiatt arra kérjük az újságterjesztőket, hogy ne menjenek úgy el, hogy az újságok itt maradnak. Köszönjük, hogy a címzettek még a Pünkösdi ünnep lelkületében olvashatják a cikkeket.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Jászapáti Református Missziói Egyházközségért és lelkipásztoráért: Somodi Lajos nagytiszteletű úrért imádkozunk. Jászapátiban 8.889-en élnek, közülük 201-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 6-8 fő látogatja az istentiszteleteket.  Isten áldja meg őket szolgálatukban!

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

2018. május 6.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük László Rebekát, László Zsolt és Tar Noémi kisleányát.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük templomunkban az édesanyákat, nagymamákat, dédnagymamákat.
Köszöntjük továbbá az érettségiző diákjainkat. Istenünk áldja meg őket a jövő heti megmérettetéseiken.

Temetés: Április 23-án vettünk búcsút Dr. Pikó Károlytól, aki 65 éves korában hunyt el. Istenünk áldja meg a gyászoló családját.

Közmunka: Április 30-án, hétfőn, elkezdődött a gyülekezeti ház és a parókia tetőzetének felújítása. A tetőről lekerülő cserepek konténerbe való elhelyezését eddig folyamatosan tudtuk végezni. Köszönjük a testvéreknek a segítséget. Az udvar még mindig tele van építési törmelékkel ezért továbbra is számítunk minden dolgos kézre. Aki jönni tud – akár délelőtt, akár délután – kérjük jelezze ezt a lelkészi hivatalban.
A felújítási munkák miatt továbbra is csak a templomon keresztül lehet megközelíteni gyülekezeti termeinket. A kerékpárok tárolása a templom előtt kihelyezett kerékpár tárolóknál lehetséges.

Különleges gyülekezeti alkalmaink:

 • Idén május 10-re esik Áldozó csütörtök, azaz Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepe.  Ezen a napon 18.30 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet. Serdülő konfirmandusaink ezen az alkalmon fognak beszámolni az tanultakról.
 • Május 16-án, szerdán, május 17-én, csütörtökön és május 18-án, pénteken 18.30 órai kezdettel pünkösdi előkészítő alkalmakat tartunk templomunkban. Vendég igehirdetőnk Balogh Tamás gödöllői református lelkész lesz. A pénteki napon felnőtteket fogunk keresztelni.
 • Május 20-án, 10. órakor pünkösd alkalmából úrvacsorás istentiszteletünk lesz. Május 21-én, pünkösd hétfőn 10. órakor serdülőink fognak konfirmálni.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Gyáli Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Gyimóthy Zsolt nagytiszteletű úrért és családjáért imádkozunk. Gyálon 23.338-an élnek, közülük 2.774-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 110-en látogatják az istentiszteleteket.  

2018. április 29.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük az április hónapban született testvéreinket.

Temetés: Április 23-án vettünk búcsút Dr. Pikó Károlytól, aki 65 éves korában hunyt el. Istenünk áldja meg a gyászoló családját és mindazokat, akik gyászban vannak.

Közmunka: Április 28-án, szombaton hozzávetőleg 35 -en gyűltünk össze, hogy a templomunk és a parókia környezetét megszépítsük. Hatalmasat haladtunk előre. Köszönet mindazoknak, akik az idejüket ideszánták és a fizikai munkába, illetve a főzésben részt vállaltak.

Jövő héttől megkezdődik a gyülekezeti ház és a parókia tetőzetének a felújítása. Emiatt jövő héttől a hétköznapokon is, csak a templomon keresztül lehet majd megközelíteni a gyülekezeti termeket. A kerékpár tárolás pedig csak a templom előtt kihelyezett kerékpár tárolóknál lesz lehetséges.

A tetőről lekerülő cserepek konténerbe való helyezéséhez ismételten segítséget kell kérnünk a gyülekezet férfi tagjaitól. A munkák konkrét időpontjairól a testvéreket emailben illetve telefonon fogjuk értesíteni.

 

Hivatali idő: Április 30-án, hétfőn nem tartunk hivatali időt.

Különleges alkalmak:

 • Az istentiszteletet követően a konfirmandus gyerekeink szülei számára szülői értekezletet tartunk.
 • Délután Halásztelken 16. órától, gyülekezetünk énekkara egy egyházmegyei énekkari találkozó vesz részt. Szeretettel hívjuk erre az alkalomra az érdeklődőket.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Gombai Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Ács Mihályért és családjáért imádkozunk. Gombán 2.870-en élnek, közülük 943-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 120-150 fő látogatja az istentiszteleteket. A gyülekezet fenntartásában működik a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

 SZJA 1%: Megköszönjük azon testvéreinknek, akik az elmúlt évben a Református Egyháznak és az Építő Kövek Alapítványának ajánlották fel Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át. Ha módjukban áll, tegyék ezt ebben az évben is. Ez azért fontos, mert az új rendelkezések értelmében ez a felajánlás automatikusan érvényes a következő évekre is, egészen addig, amíg a felajánló ezt meg nem változtatja. A felajánlás megkönnyítéséhez a persely mellett formanyomtatványokat helyeztünk el.

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

2018. április 22.

Temetés: Április 16-án, hétfőn búcsúztunk Mikó Imrénétől, aki 83 évesen hunyt el, illetve április 20-án, pénteken búcsúztunk Marsi Istvántól, aki 83 évesen tért teremtőjéhez. Április 23-án, hétfőn, 12 órakor búcsúzunk Dr. Pikó Károlytól, aki 65 évesen hunyt el. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló családoknak!

Kanonika Vizitáció: Szintén április 20-án, pénteken délelőtt gyülekezetünket az éves ellenőrzés keretén belül meglátogatta és megvizsgálta az egyházi küldöttség. Egyházközségünk irataiban, könyvelésében, hivatalos dokumentumaiban mindent rendben találtak, és dicsérettel illeték gyülekezetünket. Köszönet legyen mindazoknak a testvéreknek, akik a lelkészi hivatal munkájában szolgálatot vállaltak!

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteleten és az elkövetkező héten a Felsőpakonyi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért, Vizi Jánosért imádkozunk. Felsőpakonyban 3.300-an élnek, közülük 397-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 70 fő látogatja az istentiszteleteket. Imádkozzunk értük ezen a héten!

Koncert: Április 22-én, vagyis a mai napon 17. órakor gyülekezetünk kórusa a Szent Cecília Kórussal együtt fog koncertet adni templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt erre az alkalomra.

Tavaszi nagytakarítás: Április 28-án, szombaton kerti takarítást tartunk gyülekezetünkben. Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy legyenek segítségünkre templomunk külső rendezettségének fenntartásában. A munkát reggel 8.30 órakor közös imádsággal kezdjük.

Gyülekezeti ház és parókia felújítás: Heteken belül elkezdődik a parókia és gyülekezeti ház tetőszerkezetének felújítása. Sokat tudnánk spórolni a költségeken, ha a cserepek leszedését közmunkában tudnánk elvégezni. Ebben kérjük a férfiak segítségét.

SZJA 1%: Megköszönjük azon testvéreinknek, akik az elmúlt évben a Református Egyháznak és az Építő Kövek Alapítványának ajánlották fel Személyi Jövedelem Adójuk 1%-át. Ha módjukban áll, tegyék ezt ebben az évben is. Ez azért fontos, mert az új rendelkezések értelmében ez a felajánlás automatikusan érvényes a következő évekre is, egészen addig, amíg a felajánló ezt meg nem változtatja. A felajánlás megkönnyítéséhez a persely mellett formanyomtatványokat helyeztünk el.

Ifjúság: Szeretnénk hálát adni a gyülekezetünknek, hogy a fiatalokat szeretetben hordozták eddig is a közösségben, illetve imádságban. Kérjük ezután se szűnjenek meg könyörögni Isten munkálkodásáért! Köszönjük!
Az ifjúság készült még egy énekkel, amit az ifiórákon előszeretettel énekelünk. Dicsérjük Isten együtt, ezzel a dallal is!

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

2018. április 1.

Temetés: Március 27-én, kedden vettünk búcsút Kótai Károly gyülekezeti tagunktól, aki 66 évesen tért teremtőjéhez. A rá következő napon, 28-án, szerdán vettünk búcsút Tóth Violától, aki 46 évesen ment el a minden élők útján. Ugyan ezen a napon búcsúztunk Török Jánosné, született Jámbor Rózától, aki 92 évet kapott az Úrtól. Azt kérjük a Vigasztalás Istenétől, hogy adjon békességet a gyászoló családoknak és mindazoknak, akik most gyásszal a szívükben vannak itt közöttünk!

Húsvéti Körlevél:

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreink!
Húsvét ünnepe alkalmából a Kárpát-medencei magyar reformátusság egész közössége nevében szeretettel köszöntjük minden kedves testvérünket Péter apostol első levele első részének 20. és 21. verseivel: „Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen”
Ez az Ige teljes egyértelműséggel kimondja, hogy Istenbe vetett hitünk egyúttal reménység is. Ez a reménység azon alapul, hogy a jövő nem ismeretlen a számunkra. Isten Jézus Krisztusban kijelentette nekünk az idő értelmét azáltal, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül. Ez azt jelenti, hogy sorsunk nem a véletleneken múlik. Jövőnk nem ismeretlen, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezért hitünk megingathatatlan reménység is, mert az alapja nem valamiféle homályos bizakodás a vaksorsban, hanem az a tény, hogy Krisztus feltámadt, akinek az Atya Isten dicsőséget adott, aki él és uralkodik. A történelemnek van ura!
Húsvét ünnepén arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy tántoríthatatlanul tegyünk ma is bizonyságot keresztyén hitünkről, az egyetlen igazságról. Arról a Jézus Krisztusról, akinek a feltámadása jövőnk záloga, reménységünk szilárd és megváltozhatatlan alapja az idők végezetéig. Ámen.
2018 húsvétján
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

Húsvéthétfő: Holnapra, vagyis Húsvéthétfőre is szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket az úrvacsorás, ünnepi alkalmunkra délelőtt 10:00 órára!

Konfirmandus hétvége: A ránk következő hétvégén, április 6-8-ig Mátraházára megyünk gyülekezetünk konfirmandus fiataljaival. Hordozzuk imádságban ezt a hétvégét is!

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

Egyházmegyei imanaptár: Ezen a héten a Dömsöd-Nagytemplomi Református Gyülekezetért és lelkészeiért: Szabó Péterért és feleségéért Szabóné Lévai Csilláért imádkozunk! Isten adjon a gyülekezetnek lelki és fizikai növekedést, életükre és szolgálatukra pedig áldást!

 

2018. március 25.

Temetés: Március 21-én, szerdán vettünk búcsút Szuna Ferencné, született Szatmári Juliannától, aki 73 évesen tért teremtőjéhez. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak és mindazoknak, akik ismerték és szerették őt!

Temetésbejelentés: Kótai Károly temetése a ránk következő kedden, vagyis március 27-én, 14:00 órakor lesz a Dunaharaszti temetőben. A gyászoló családnak azt kívánjuk, hogy tapasztalják meg Isten kegyelmes, vigasztaló jelenlétét.

Megemlékezés: Ma délben emlékharang fog szólni idősebb Faddi Istvánra való emlékezésül, aki tavaly március 27-én hunyt el 79 évesen. Szerettei a mai napig fájó szívvel gondolnak rá, hiszen munkájának, segítségének, gondolatainak, ötleteinek és az ő jelenlétének hiányát azóta is tapasztalják. Isten vigasztalását kívánjuk mindazoknak, akik szerették őt és most rá emlékeznek.

Újságterjesztők: Elkészült az Áldás Békesség újságunk Húsvéti száma. Arra kérjük a terjesztőket, hogy vigyék el és minél előbb osszák ki a lapokat, hogy Húsvétig mindenkihez eljuthasson! Köszönjük ezt a szolgálatot!

Majosházi Hospice Háza: A mai napon délután 15:00-kor kezdődik a Majosházai Hospice Ház felszentelése. Mindenkit szeretettel hívunk erre az eseményre, hiszen nagy öröm ez az egyházunknak és nekünk is, hiszen mi is a szívünkön viseltük ezt az építkezést és leendő szolgálatot!

Ünnepi rend:

 • március 26-29. (H-Cs) 18.00-20.00 Húsvéti csendes percek  (a templomunk nyitva áll az elcsendesedni vágyók számára)
 • március 28. Nagyszerda, 18.30             Bűnbánati istentisztelet
 • március 29. Nagycsütörtök, 18.30 Bűnbánati istentisztelet
 • március 30. Nagypéntek, 10.00 Úrvacsorás istentisztelet
 • április 1. Húsvét 1. napja, 8.00 Temetői istentisztelet
  •                                    10.00  Úrvacsorás istentisztelet
 • április 2. Húsvét 2. napja 10.00 Úrvacsorás istentisztelet

A ránk következő nagyhéten a hétközi alkalmaink, vagyis a Református hitünk csoport, a Konfirmációs óra és az Ifjúsági bibliaóra elmaradnak, egyedül a csütörtök délelőtti bibliaórát tartjuk meg.

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

Egyházmegyei imanaptár: Ezen a héten a Dömsöd-Dabi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért Balogh László Levente nagytiszteletű úrért imádkozunk! Isten adjon nekik lelki és testi növekedést, életükre és szolgálatukra pedig áldást!

2018. március 04.

Temetés: Március 1-jén, csütörtökön vettünk búcsút Tatár István Imrétől, aki 68 éves korában hunyt el. Március 2-án, pénteken pedig Juhász Sándorné, született Balogh Piroskától búcsúztunk, aki 88 évesen hunyt el. Imádkozunk azért, hogy a gyász terhét hordozók az Úr Istenben találjanak vigasztalást és megbékélést.

Megemlékezés: Ma délben emlékharang fog szólni ifj. Dúló Imre halálának 25. évfordulója kapcsán. Isten áldást kívánjuk mindazoknak, akik most rá emlékeznek.

Köszönet a vendégigehirdetőnknek: Szeretettel köszöntjük közöttünk Dr. Szetey Szabolcs Nagytiszteletű Urat, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának tanszékvezető főiskolai docensét és kedves családját. Köszönjük a közöttünk végzett igei szolgálatát! Életére, családjára, szolgálatára Isten gazdag áldását kívánjuk!

Úrvacsora: A mai istentiszteletünkön, hónap első vasárnapja lévén, újra élhetünk az úrvacsora szentségével. Legyen áldás azon a családon, aki a úrvacsorai jegyekről gondoskodott.

Bejelentkezés: Minden újonnan gyülekezetünkhöz csatlakozott testvérünknek nagyon örülünk, s azt kívánjuk mihamarabb érezzék otthon közöttünk magukat. Bátorítunk mindenkit arra, hogy a gyülekezetünkhöz tartozását úgy is fejezze ki, hogy a lelkészi hivatalban bejelentkezik.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteletünkön a Dabas-Gyóni Református Gyülekezetét és lelkipásztoráért Fekete László nagytiszteletű úrért imádkozunk. A Dabas- Gyóni gyülekezetbe vasárnaponként átlagosan 60-an járnak. Mostani örömeikhez tartozik az új presbitérium missziói látása, illetve az újonnan becsatlakozók és felnőtt konfirmálók. A gyülekezetre templomfelújítási munkálatok várnak, illetve anyagi nehézségekkel is küzdenek. Hordozzuk őket így imádságainkban!

2018. február 04.

Gyász: Tisztelettel és szeretettel vettünk búcsút február 1-én, csütörtökön, Tolnai Ferencné 91 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk adjon vigasztalását gyászoló családjának.

Ökumenikus imahét: Isten áldja meg azokat testvéreinket, akik az imahetünk szeretetvendégségéhez hozzájárultak. Külön köszönjük a szeretetvendégség megszervezését felvállaló testvéreink munkáját. Jó érzés volt finomabbnál finomabb szendvicsekkel és süteményekkel fogadni a baptista, evangélikus és katolikus testvéreinket.

Egyházmegyei imanaptár: A mai istentiszteletünkön a Bugyi Református Gyülekezetért imádkozunk. Az elmúlt év a bugyisi reformátusság életében a lelkész választással telt. Új lelkipásztoruk Lovadi István nagytiszteletű úr.  Istenünk segítse az ő beilleszkedését új szolgálati helyén.

Úrvacsorai közösség: Istentiszteletünkön kiszolgáltatjuk az úrvacsora szentségét. Szeretettel hívjuk gyülekezetünk úrvacsorázó tagjait az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldja meg az úrasztalát megterítő testvérünket.
Szeretettel hirdetjük, hogy aki szeretne élni az úriszentvacsora jegyeinek felajánlásával, de nincs tisztában azzal, hogy gyülekezetünkben ez hogy történik a lelkipásztoroknál érdeklődjön.

Házasság művészete szeminárium: Február 16-án, pénteken és 17-én, szombaton Házasság művészete szemináriumot tartunk. Jelentkezni lehet rá a lelkipásztoroknál és Emőke tiszteletes asszonynál.

Jubiláló házaspárok köszöntése: Február 18-án, vasárnap istentiszteletünkön köszöntjük az 5, 10, 15, 20 és annál több éve a házasságban élőket. Kérjük a testvéreket, hogy meghívásunkat tolmácsolják a környezetük felé. Az érkező házaspárok feltétlen jelezzék a lelkészi hivatal felé jövetelüket.

Rendszeres adakozás és egyházfenntartói járulék: Gyülekezetünk önfenntartó. A mindennapi életünket a persely adományokból és az egyházfenntartói járulékokból biztosítjuk. Arra kérjük a testvéreket, amennyiben módjuk van rá, az idei járulék befizetést az év első felében rendezzék.

Sokan közülünk több éve rendszeres havi borítékos adománnyal is segítik céljaink megvalósulását. Azok számára, akik ebben az évben is szeretnék támogatni céljainkat, „Céladomány” felirattal borítékokat helyeztünk el a perselynél.

1% : A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását megkönnyítő nyomtatványokat helyeztünk el a persely mellett, melyeken a Református Egyház technikai számát és alapítványunk adószámát tüntettük fel. Köszönjük a támogatásukat.

Gazdasági tájékoztató: A február 11-i istentiszteletünket követően egy rövid gazdasági tájékoztatót szeretnénk tartani a testvérek számára. Kérjük a testvéreket, hogy a jövő hétre így készüljenek majd.

Építőkövek Alapítvány: 2018 január 31–én az alapítványunk kuratóriumának megbízatása lejár. A Presbitérium az alábbi testvéreket kérte fel a kuratóriumi tisztségek betöltésére: Kuratóriumi elnöknek Zsigmond Károlyt, kuratóriumi tagoknak Beregi Andrásnét, Skrlyik-Hammer Viola Gabriellát, Szadainé Somogyi Erikát és Váczi Gábort, akik a felkérést írásos nyilatkozatban elfogadták. Az ezzel kapcsolatos szükséges iratokat megküldtük a Budapest Környéki Törvényszéknek. Isten áldását kérjük az kuratórium munkájára.

2017. december 31.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük istentiszteletünkön a december hónapban született testvéreinket! Istenünk éltesse még sokáig őket!

2017-s évünk az anyakönyv tükrében

Keresztelő: 21 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség szentségét.

Kis gyermekként 16 gyermeket kereszteltünk meg. Közülük 6 kisfiú volt és 10 leány. A serdülő konfirmáció alkalmával 1 fiatalunkat, a felnőttek konfirmációjakor pedig 4 felnőttet ( 2 férfi és 2 nő) kereszteltünk meg.

Név szerint a következő gyerekek vették fel a szent keresztséget:

 • Botkó Petra Bianka
 • Csiszár Lilla Andrea
 • Décsi Mira
 • Décsi Zalán
 • Erdei Mátyás
 • Horváth Milán
 • Izmendi Léna
 • Jeney Kamillát
 • Kereki Éva Katalin
 • Kiss Luca
 • Konczos Márton
 • Lipót Lili
 • Nagy Bence
 • Rékási Milán
 • Szabó Zsófia
 • Tóth Dorottya

 Serdülő konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Papp Balázst

 Felnőtt konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Katavitsné Székelyhidi Nórát
 • Mézes Tibor Pétert
 • Veres Esztert
 • Vörös Csabát

Konfirmáció: A 2017-s évünkben 20-an konfirmáltak: 13 serdülő (6 fiú és 7 lány) fiatal és 7 felnőtt (3 férfi és 4 nő) testvérünk.

Név szerint abc sorrendben a következő felnőtt tettek bizonyságot református hitükről:

 • Bara Mária
 • Fazekas Lenke
 • Katavitsné Székelyhidi Nóra
 • Mézes Tibor Péter
 • Szertics Zoltán
 • Veres Eszter
 • Vörös Csaba

Serdülő konfimandusaink voltak:

 • Ágics Bernadett
 • Benedek Jennifer
 • Csapi Zsófia
 • Faragó Emese
 • Farkas Eszter
 • Gulácsi Tibor
 • Kálmán Brigitta
 • Nyilas Péter
 • Papp Balázs
 • Potos Bálint
 • Schmelek Sándor
 • Sziráki Márton
 • Vörös Nóra

Házasságot kötött:

Három esküvő volt gyülekezetünkben. Nyári István és Vörös Timea, Tymofeev Anatolij és Kovács Barbara, és nem utolsó sorban Szadai András és Serbán Diána kérték Istenünk áldását életükre.

Temetés:

27 temetés volt gyülekezetünkben. 14 férfi és 13 nő testvérünket búcsúztattuk.

Név szerint:

 • Bereczky Ákos
 • Beregi István
 • Erdélyi Ferencné
 • Fábián Sándorné
 • Faddi István
 • Fülep István
 • Gonda Andrásné
 • Hatos Józsefné
 • özv. Kemény Mátyásné
 • Kertész Istvánné
 • özv. Kindert Lászlóné
 • Kiss János
 • Kiss Norbert Manó
 • özv. Korsós Antalné
 • özv. Kovács Attila
 • Lókucza Sándor
 • Madar Imre
 • Nagy Barnabás
 • Orvos Tóth Gyula
 • Paccai Imre Istvánné
 • özv. Rózsa Endre Béláné
 • Sümegi Jenőné
 • Szakács Sándor
 • Szentgyörgyi Judit
 • Szűcs József
 • Tóth Ferencné
 • özv. Vadkerti Sándor Györgyné

 

Presbitérium: A 2012-ben szolgálatba állt Presbitériumunk megbízatása ezzel a nappal hivatalosan véget ér. Köszönöm= köszönjük a testvéreknek az elmúlt hat év munkáját. Istenünk megáldott és megsegített bennünket, s ennek számos gyümölcsét láthatjuk és tapasztalhatjuk gyülekezetünkben.

Köszönöm/ köszönjük Tóth Károly és Vörös Péter gondnokainknak, hogy 18 éven keresztül a gyülekezet és a presbitérium élén álltak és a lelkipásztorral együtt hordozták a vezetés felelősségét is.

Az újonnan megválasztott presbitériumot január első vasárnapján fogjuk meg beiktatni. Ez a vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Január 4-én csütörtökön és 5-én, pénteken bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

BÚÉK: Bízd Újra Életed Krisztusra! Boldog Új Évet mindannyiunknak!

 

2017. december 24.

Gyász: December 18-án, hétfőn Szűcs József 85 éves korában elhunyt testvérünktől, december 20-án, szerdán pedig Kiss János 94 éves korában elhunyt testvéreinktől vettünk búcsút.
Az Úr Jézus mondja: “Békességet hagyok néktek, az Én békességemet adom néktek.” Kívánjuk ezt az Úr Jézus Krisztustól jövő békességet a gyászoló családoknak.

Istentiszteleteink az ünnepekben
December 24       vasárnap         17.00 óra        Szentesti istentisztelet
December 25       hétfő               10.00 óra        Karácsonyi  úrvacsorás istentisztelet
December 26       kedd                10.00 óra        Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

Imádság Egyházunkért: Egész évben, hétről hétre egyházmegyénk egy egy gyülekezetét hordoztuk imádságban. A 2017-s esztendő utolsó hetében imádkozzunk a Károli Gáspár Református Egyetemért, az ott folyó életért, s különösen is a teológus képzésért. Az Egyetem kihelyezett tagozataként működik Nagykőrösön a hittanoktaóink képzése. Gyülekezetünkből többen is ott végeztek. Imádkozzunk értük is.

Köszönet: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek akik egész éven keresztül imádságban hordozták gyülekezetünket, s adományaikkal, az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk szolgálatát.

Református Egyházunk Ünnepi köszöntése:

„…mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,

hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,

emberekhez hasonlóvá lett és magatartásban is embernek bizonyult; megalázta magát,

és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8)

Szeretett Testvéreink! Egy gyermek születésének mindenki örül. A legmogorvább arcra is csal egy halvány mosolyt egy újszülött érkezése. A karácsony Krisztus születésének napja. Sokan a szeretet ünnepének nevezik, hiszen Isten maga a szeretet. A „kis Jézus” világra jötte mindenkit megérint. Vannak, akik azért örülnek, mert sok ajándékot kapnak, mások azért, mert sokat adhatnak. Néhány azért örülnek, mert van kivel megosztaniuk az ünnepet, mások azért, mert van kire emlékezni. Élnek köztünk olyan testvéreink is, akik ezen az ünnepen talán még szomorúbbak, mint máskor, mert testi, lelki nyomorúságukon nehezen tör át az öröm. Az ünnep oka nem az, hogy Jézus megszületett, hanem az, hogy emberré lett. Ezzel a születéssel Isten lemondott a maga istenségéről: kisebbé lett, emberré lett, hogy emberként éljen és emberként halhasson meg. A megváltás karácsonykor kezdődött el. A megváltás, melynek ténye örömteli és Isten iránt hálára indító, mégis szomorú, mert a megüresített isteni Fiú, a megszületett gyermek a kereszthalál felé igyekszik, hogy majd halálából ismét isteni erővel megtöltekezve támadjon fel, örök életet szerezve mindnyájunknak. Ez a karácsony öröme, a születés csodája, a karácsony különös belső feszültsége. Erre utal rejtetten Pilinszky János Őszi vázlat című versének záró sorain „távoli kétes tájakon, készülődik a fájdalom” A halálra készülő születés. A magát megüresítő teljesség. Az értünk hozott áldozat bemutatásának kezdete. A gyermek születésén túl ennek tudjunk igazán örülni. Ezt próbáljuk ezen a karácsonyon is átérezni. 2017 adventjén Áldott karácsonyt kívánunk! a Generális Konvent Elnöksége

Gyülekezetünk köszöntése:
Isten áldjon meg mindannyiunkat áldott, csendes, békés lelki örömökben bővelkedő karácsonyi ünnepléssel úgy a magányunkban, mind a családi találkozóinkon.

 

2017. december 17.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk azokat a családokat, akik a 2017-es évünkben veszítették el hozzátartozójukat. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a meghívást elfogadták és itt vannak közöttünk.

Megemlékezés: December 14-én, csütörtökön temettük el Sümegi Jenőnét, akit 77 éves  korában hagyta itt földi világunkat.

Szeretettel emlékezik családjai Takács István Lajosra. Ő október 30-án, 68 éves korában hunyt el. Istenünk áldja meg a gyászoló családokat szívünket gyógyító, vigasztaló jelenlétével.

Előkészületek: Amint láthatja a gyülekezet, a templomunkban levő karácsonyfát feldíszítettük, a templom előtti fa azonban díszítetlenül áll. Szomorú látni azt, hogy a legtöbb feladatot gyülekezetünkben mindig ugyanazok a testvéreink vállalják magukra. Most a benti fára még volt erő, a kintire azonban már nem. Kérem a gyülekezetünk aktív segítségét a másik fa feldíszítésében. Jó lenne hétfőn, vagy legkésőbb kedden ezt a fát is ünnepi díszébe öltöztetni. Sajnos a sötétedés miatt a díszítést legkésőbb 16. órakor el kell kezdenünk. Akire számíthatunk, kérjük jelezze ezt.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek az adományát, akik ebben az évben is az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk életét.

Karácsonyi jótékonysági akciók: Isten áldja meg mindazokat akik az idei évi jótékonysági kezdeményezéseinkhez csatlakoztak. A héten a Református Szeretetszolgálatnak is továbbítottuk az adományokat, illetve az idős és gyerek ajándék csomagok is elkészültek.

További adományokat idén már nem tudunk fogadni, illetve továbbítani.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Vecsési Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Dömötör Norbert nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Vecsésen 20.000-en élnek, közülük 2.207-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 150-en járnak templomba. A gyülekezet fenntartásában működik a Czövek Olivér Református Óvoda.

 

2017. december 10.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Jeney Kamillát, Jeney László és Tauzer Katalin testvéreink kislányát.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk azokat a családokat, akik ebben az évben kereszteltették gyermeküket, illetve ebben az esztendőben vették magukra a keresztség szentségét.

Kis gyermekként megkereszteltük

 • Botkó Petra Bianka
 • Csiszár Lilla Andrea
 • Décsi Mira
 • Décsi Zalán
 • Erdei Mátyás
 • Horváth Milán
 • Izmendi Léna
 • Jeney Kamillát
 • Kereki Éva Katalin
 • Kiss Luca
 • Konczos Márton
 • Lipót Lili
 • Nagy Bence
 • Rékási Milán
 • Szabó Zsófia
 • Tóth Dorottya

 

Serdülő konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Papp Balázst

Felnőtt konfirmáció alkalmával megkereszteltük:

 • Katavitsné Székelyhidi Nórát
 • Mézes Tibor Pétert
 • Veres Esztert
 • Vörös Csabát

Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik elfogadták a meghívást és itt vannak közöttünk.

Karácsonyfa: Istenünk áldja meg az a kedves családot, aki az idei karácsonyunkra felajánlotta a templomunk előtt és a templomunkba felállított fenyőfákat. Köszönjük a férfiaknak, hogy a fenyőfák beállításában segédkeztek. Jövő hét pénteken délután 15. órától szeretnénk a fákat feldíszíteni. Kérjük ebben a gyülekezet segítségét. Akikre számíthatunk kérjük jelezze ezt Faddiné Mónikánál vagy a lelkipásztoroknál.

Adventi különleges alkalmak:

December 16-án, szombaton 15 órától Adventi ünnepséget tartunk idős testvéreink számára. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az alkalomra őket.

December 17-én, vasárnap délután 16 órakor és 18 órakor Hittanos gyerekeinknek lesz adventi ünnepségük.

December 18-i héten minden estre 18 óra és 20 óra között nyitva tartjuk a templomunkat az elcsendesedésre vágyók előtt.

Egyházfenntartói járulék: Köszönjük mindazoknak a testvéreinknek az adományát, akik ebben az évben is az egyházfenntartói járulék befizetésével támogatták gyülekezetünk életét.

Karácsonyi jótékonysági akciók: Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)

A Református Szeretetszolgálat nehéz körülmények között élő családok, betegek, gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), és tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt). A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Köszönjük az eddig behozott adományokat. A felajánlásokat december 10-ig fogadjuk.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Vasadi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Király János nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Vasadon 1.908-an élnek, közülük 700-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 50-60-an járnak templomba.

2017. december 3.

Temetés: November 30-án, búcsúztunk el Farkas Antal 95 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja meg gyászoló családját vigasztaló jelenlétével.

Köszöntés: Istentiszteletünkre meghívtuk a 2017-es évünkben konfirmált testvéreinket.
Név szerint abc sorrendben a következő felnőtt tettek bizonyságot református hitükről:

 1. Bara Mária
 2. Fazekas Lenke
 3. Katavitsné Székelyhidi Nóra
 4. Mézes Tibor Péter
 5. Szertics Zoltán
 6. Veres Eszter
 7. Vörös Csaba

Serdülő konfimandusaink voltak:

 1. Ágics Bernadett
 2. Benedek Jennifer
 3. Csapi Zsófia
 4. Faragó Emese
 5. Farkas Eszter
 6. Gulácsi Tibor
 7. Kálmán Brigitta
 8. Nyilas Péter
 9. Papp Balázs
 10. Potos Bálint
 11. Schmelek Sándor
 12. Sziráki Márton
 13. Vörös Nóra

Mind a serdülő, mind a felnőtt testvéreinknek kívánjuk, hogy a hitvallásuk és gyülekezetünkhöz tartozásukat folyamatosan erősítse az Úr Isten.

Úriszentvacsora: Istentiszteletünkön megterítettük az úrasztalát. Szeretettel hívjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldását kívánjuk annak a családnak az életére, akik a mai alkalomra a szent jegyekről gondoskodtak.

Advent

 • Istenünk áldja meg azokat a testvéreinket, akik adventi előkészületekben részt vállaltak. Köszönjük a templomi díszek elkészítését, a fenyőfa felajánlást és a templomunk előtti beállítását.
 • Természetesen a templomunkban is állítunk fenyőt. Ehhez a munkához várjuk férfi testvéreink ajánlkozását. Továbbá a fák feldíszítésében is szükségünk lenne segítő kezekre. Kérjük a testvéreket jelezzék szolgálat készségüket.
 • Ma 15. órától a Laffert Kúria udvarán városi gyertya gyújtás lesz. Gyülekezetünk is képviselteti magát ezen a rendezvényen egy asztallal. Az árusításból befolyó adományokat a majosházi hospice szolgálatnak fogjuk felajánlani.
 • Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)
 • A Református Szeretetszolgálat nehéz körülmények között élő családok, betegek, gyermekek és idősek számára gyűjt tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), és tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt). A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Köszönjük az eddig behozott adományokat. A felajánlásokat december 10-ig fogadjuk.
 • Készítettünk decemberre nyomtatott hirlevelet. Ebben a legfontosabb hirdetéseket olvashatjuk. A persely mellé helyeztük el. Megjelent az Áldás Békesség újságunk karácsonyi száma is. Kérjük a terjesztésben szolgálatot vállalt testvéreiket, hogy az istentisztelet után a maguk számait vigyék el.

 

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Üllőii Református Egyházközségért és lelkipásztoráért dr. Kun Mária nagytiszteletű asszonyért imádkozzunk. Üllőn 11.425-en élnek, közülük 1.423-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként átlagosan 60-an járnak templomba.

2017. november 26.

 Köszöntés: Szeretettel köszöntjük a novemberben született testvéreinket. Istenünk éltesse sokáig őket.

Temetés: Farkas Antal testvérünk 95 éves korában elhunyt. Temetése november 30-án, valószínűleg 12 órakor lesz a helyi temetőben.

Keresztkérdések csoport: November 14-én, kedden elindítottuk Keresztkérdések sorozatunkat. Erre különösen is várjuk azokat, akik szeretnének megkeresztelkedni, konfirmálni, vagy egyszerűen a keresztyén hitükben vágyakoznak a megerősödésre. A csoporthoz még lehet csatlakozni. Aki szívesen jönne, vagy további információt szeretne, keresse Faragó Csaba tiszteletes urat.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Újszászi Református Egyházközségért és lelkipásztoráért Rácz Lajos nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Újszászon 6.100 -an élnek, közülük 400-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 40 fő jár templomba átlagosan. Újszásznak 8 szórványa is van. Ezek ellátása rengeteg erőt és időt vesz igénybe.

Hamarosan itt az Advent:

Városi gyertya gyújtás: December 3-án, vasárnap 15 órától adventi vásár lesz a Laffert Kúria udvarán. Gyülekezetünk is képviselteti magát ezen a rendezvényen egy asztallal. Aki szívesen segítene Kiss Alexa testvérünket keresse az istentisztelet után.

 Fenyőfa állítás – Idén is két fenyőfát szeretnénk felállítani. Egyet a templomunk előtt, a másikat pedig a templomban. Markos férfi emberek jelentkezését várjuk a fenyőfák szállításához és felállításához. A díszítésben is kérjük a testvérek segítségét.

Idősek és gyerekek karácsonya: Idén is szeretnénk megajándékozni gyülekezetünk időseit és a gyerekeket is. Aki erre a célra adományt szeretne adni, kérjük az úrasztalára helyezze el borítékos adományát. (Erre a célra elkészített borítékokat az előtérbe tettük le.)

Egy doboznyi szeretet – A Református Szeretetszolgálat egyszerű, tetszetős környezetbarát doboz segítségével gyűjt a nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, gyermekek és idősek számára tartós élelmiszert (cukor, olaj, konzerv, liszt, kakaó, tea, fűszerek, édesség), tisztítószereket (mosószert, öblítőt, fogkrémet, gyermek és felnőtt pelenkát, sampont, tusfürdőt).

A kezdeményezéshez gyülekezetünk is csatlakozik. Az adományokat december 10-ig fogadjuk.

Úrvacsorás istentisztelet: Advent első vasárnapján újra kiszolgáltatjuk az úrvacsora szentségét. Bűnbánati alkalmakat tartunk november 30-án, csütörtökön és december 1-én, pénteken 18.30 órától.

2017. november 12.

Temetés: November 6-n, hétfőn vettünk búcsút Szentgyörgyi Judit 79 éves korában elhunyt testvérünktől. Temetésén Ézsaiás könyvéből szólalt meg Istenünk Igéje: “Megfeledkezik -e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is én nem feledkezem meg rólad!” Ézs. 49.15.

Lelkész szentelés: November 9-n, csütörtökön a Kálvin téri templomban az önálló lelkészi szolgálatra felszentelték Korsós Tamás tiszteletes urat. Gratulálunk Neki és Isten áldását kívánjuk életére.

Keresztkérdések csoport: November 14-n, kedden 18.30 órától újra indítjuk a Keresztkérdések sorozatunkat. erre különösen is várjuk azokat, akik szeretnének megkeresztelkedni, konfirmálni, vagy egyszerűen a keresztyén hitükben vágyakoznak a megerősödésre. Aki szívesen jönne, vagy további információt szeretne, keresse Faragó Csaba tiszteletes urat.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Tószeg – Tiszavárkonyi Református Egyházközségért imádkozzunk. Ebben a két egyházközségben régen nagy élet volt. Mára azonban már évek óta üresen áll a parókia. Tószegen 15-25 Tiszavárkonyban pedig 5-10 fő jár templomba.

2017. október 29.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük az október hónapban született testvéreinket születésnapjuk alkalmából. Istenünk éltesse őket még sokáig jó egészségben.

Búcsúztató: Beregi István – Beregi András testvérünk édesapja – október 7-én, 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatója november 4-én, szombaton 10. órakor lesz templomunkban. Istenünk adjon erőt és békességet a Beregi családnak gyászuk hordozásához.

Presbiter választás: Október 15-én, vasárnap, gyülekezetünkben megtartottuk a presbiterválasztási közgyűlésünket. Összesen 107-en éltek szavazati jogukkal, így a választás érvényes és eredményes volt. A szavazás végeredménye a következő: Presbiter lett

 1. Nagy András 100 szavazattal
 2. Tóth Károly 94 szavazattal
 3. Kemény Mátyás 91 szavazattal
 4. Dr. Nemes István 81 szavazattal
 5. Keményné Váradi Erzsébet 80 szavazattal
 6. Nagy Gábor 79 szavazattal
 7. Szadai András 77 szavazattal
 8. Szertics Zoltánné 75 szavazattal
 9. Demeter Dénes 70 szavazattal
 10. Szadainé Somogyi Erika 68 szavazattal
 11. Borbély László 67 szavazattal
 12. Jeney László 57 szavazattal

Pótpresbiterekként megválasztásra került:

 1. Tóth Zoltán 48 szavazattal
 2. Virág Anikó 44 szavazattal
 3. Kemény Péter szintén 44 szavazattal

Virág Anikó és Kemény Péter között a szavazategyenlőség miatti sorrendet egyházi törvényeink szerint sorshúzással döntötte el a Választási Bizottság.

A Választói Közgyűlés főgondnokká választotta, Nagy Andrást 90 szavazattal, missziói gondnokká pedig Nagy Gábort szintén 90 szavazattal.

Köszönjük a testvéreknek, hogy sokan annak ellenére megvárták az eredményhirdetést, hogy az, rendkívül elhúzódott.

Választói névjegyzék: A presbiter választás néhány testvérünk számára keserű pirulát tartogatott, ugyanis a szavazáskor kiderült, hogy a Választói Névjegyzékben nincsenek benne, s így nem szavazhatnak. Ezeket a számunkra is kellemetlen szituációkat magunk előtt tartva ismételten kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulék befizetéséről, továbbá az egyháztagsági kartonjuk aláírásáról. Általában -e két hiányosság az, ami miatt kimaradhat valaki a névjegyzékünkből.

Ökumenikus istentisztelet: Október 31-én, kedden 18.30 órakor templomunkban ökumenikus istentisztelet keretében adunk hálát a Reformáció 500. évfordulóján.

Úrvacsorás istentisztelet: November 5-én ismét úrvacsorás istentiszteleten lehet majd együtt. Bűnbánati istentiszteleteket tartunk november 2-én, csütörtökön és november 3-án, pénteken 18.30 órakor.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Taksonyi Református Missziói Gyülekezetért és lelkipásztoráért Stefán Attila nagytiszteletű úrért imádkozzunk. A taksonyi testvéreink hamarosan gyülekezeti házuk megépítéséhez kezdhetnek hozzá. Adjon erőt és bölcsességet az Úr Isten az építkezéshez.

 

2017. október 22.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Kereki Éva Katalint, Kereki István és Farkas Éva kislányát.

Presbiter választás: Október 15-én, vasárnap, gyülekezetünkben megtartottuk a presbiterválasztási közgyűlésünket. Összesen 107-en éltek szavazati jogukkal, így a választás érvényes és eredményes volt. A szavazás végeredménye a következő: Presbiter lett

 1. Nagy András 100 szavazattal
 2. Tóth Károly 94 szavazattal
 3. Kemény Mátyás 91 szavazattal
 4. Dr. Nemes István 81 szavazattal
 5. Keményné Váradi Erzsébet 80 szavazattal
 6. Nagy Gábor 79 szavazattal
 7. Szadai András 77 szavazattal
 8. Szertics Zoltánné 75 szavazattal
 9. Demeter Dénes 70 szavazattal
 10. Szadainé Somogyi Erika 68 szavazattal
 11. Borbély László 67 szavazattal
 12. Jeney László 57 szavazattal

Pótpresbiterekként megválasztásra került:

 1. Tóth Zoltán 48 szavazattal
 2. Virág Anikó 44 szavazattal
 3. Kemény Péter szintén 44 szavazattal

Virág Anikó és Kemény Péter között a szavazategyenlőség miatti sorrendet egyházi törvényeink szerint sorshúzással döntötte el a Választási Bizottság.

A Választói Közgyűlés főgondnokká választotta, Nagy Andrást 90 szavazattal, missziói gondnokká pedig Nagy Gábort szintén 90 szavazattal.

Köszönjük a testvéreknek, hogy sokan annak ellenére megvárták az eredményhirdetést, hogy az, rendkívül elhúzódott.

Választói névjegyzék: A presbiter választás néhány testvérünk számára keserű pirulát tartogatott, ugyanis a szavazáskor kiderült, hogy a Választói Névjegyzékben nincsenek benne, s így nem szavazhatnak. Ezeket a számunkra is kellemetlen szituációkat magunk előtt tartva ismételten kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzenek el az egyházfenntartói járulék befizetéséről, továbbá az egyháztagsági kartonjuk aláírásáról. Általában -e két hiányosság az, ami miatt kimaradhat valaki a névjegyzékünkből.

Ökumenikus istentisztelet: Október 31-én, kedden 18.30 órakor templomunkban ökumenikus istentisztelet keretében adunk hálát a Reformáció 500. évfordulóján.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szolnoki Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Végh Miklós nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Szolnokon majd 73.000 ember él. Közülük 4.648-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 150-200-an járnak a református templomba.

Áldás békesség:Megjelent gyülekezeti lapunk októberi száma. Kérjük, hogy azok a testvéreink, akik a terjesztésében szolgálatot vállaltak ne feledjék magukkal vinni a maguk példányait.

 

2017. október 15.

Temetés: Október 12-én, csütörtökön vettünk búcsút özv. Rózsa Endre Bélánétól, aki 74 éves korában hunyt el. Adjon az Úr Isten megbékélést gyászoló családja szívébe.

Megemlékezés: ifj. Tacsi Antal testvérünk október  7-én töltötte volna be a 60. életévét. Szeretettel emlékezik rá családja. A déli harangszó után harangunk az ő emlékére szólal meg.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szigetszentmiklós Újvárosi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Morva Ákos tiszteletes úrért imádkozzunk. Szigetszentmiklóson majd 34.000 ember él. Közülük 4.472-en vallották magukat reformátusnak. A városban két református gyülekezeti is van. Az újvárosi templomba átlagosan 150 – 200-an  járnak vasárnaponként.

Választások: A mai istentiszteletünket követően presbiteri választásokra kerül sor.

 • A választásokban a Választói Névjegyzékünkben szereplő testvéreink vehetnek részt. Nekik is regisztráltatniuk kell magukat.
 • A Presbitérium létszáma 12 fő, ezért nyomatékosan hangsúlyozzuk 12 főnél többet a presbiteri listán nem szabad megjelölni, mert az érvénytelenné teszi a szavazatot. Ha valaki elrontja a szavazó lapon való jelölését nem tudunk újabb szavazó lapot biztosítani a számára.
 • A gondnokok csak akkor tekinthetőek megválasztottnak, ha előbb presbitereknek is megválasztja őket gyülekezetünk.

2017. szeptember 24.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük a szeptemberben született testvéreinket.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Horváth Milánt, Horváth Béla és Csipke Krisztina második kis gyermekét, illetve Szabó Zsófiát, Szabó Róbert és Makkay Elvira szintén második kis gyermekét.

Terem változások: Istennek legyen hála, hogy hétközben is megtöltjük a gyülekezeti házat úgy, hogy sokszor párhuzamosan is tartunk alkalmakat. A korábbi évek során a hittan terem egyre szűkösebbé vált, ezért a baba-mama helyiség és a hittan terem helyet cserélt.  Bízunk benne, hogy a kis gyermekes szülők az új helyet is meg fogják szeretni. Minden építő észrevételt köszönettel fogadunk.

Temetés: Szeptember 22-én, pénteken vettünk búcsút Hatos Józsefné 89 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja meg mindazokat, akik gyászolják őt.

Presbiter választás: A mai istentiszteletünkön bemutatjuk a presbiteri tisztségre jelölt testvéreinket.

Bara Jánost, Borbély Lászlót, Demeter Dénest, Dobos Mártont, Jeney Lászlót, Kemény Pétert, Kemény Mátyást, Keményné Váradi Erzsébetet, Nagy Andrást, Nagy Gábort,  dr Nemes Istvánt, Skrlyik-Hammer Gabriellát, Sötér Katalint, Szadai Andrást, Szadainé Somogyi Erikát, Szertics Zoltánnét, Tóth Károlyt, Tóth Zoltánt, Váczi Gábort, Virág Anikót.

A korábbi gondnokaink nem vállalták a jelölést ezért a  főgondnoki tisztségre Nagy Andrást, a missziói gondnoki tisztségre pedig Nagy Gábort jelöljük.

A jelöltek írásos bemutatkozását gyülekezetünk honlapján és papíros formában az előtérben is olvashatják a testvérek. Szóban az október 8-i istentiszteletünkön fognak bemutatkozni.

A választásra az október 15-én kerül majd sor.  Ekkor 9-től lehet már érkezni, ugyanis az istentiszteletünk megkezdése előtt minden választójogosult tagjainknak regisztrálnia kell.  Az istentisztelet a választás miatt az átlagosnál hosszabb lesz. Kérjük a testvéreket így készüljenek rá.

Bemutatkozások

Gyülekezeti nap: Szeptember 30-án 10 órától 17 óráig gyülekezeti napot tartunk. Az áhítat mellett, erre a napra közös játékokkal, fényképes beszámolókkal készülünk, s természetesen sok sok kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik majd. Erre a napra kivételesen ebéddel külön nem készülünk, hanem arra kérjük az érkező asszony testvéreket, hogy étellel, a férfiakat pedig itallal készüljenek.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Szentmártonkátai Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Vizi Zsuzsanna tiszteletes asszonyért imádkozzunk. Szentmártonkátán majd 5.000 ember él. Közülük 1.225-n vallották magukat reformátusnak. A gyülekezet fenntartásában működik a Székely József Református Általános Iskola.

Keresztkérdések: A Keresztkérdések sorozat folytatását szeptember 26-án, kedden kezdjük 18.30 órai kezdettel.

2017. szeptember 3.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük tanévnyitó istentiszteletünkön a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket és nagyszülőket. Közülük szeretnénk kiemelni az első évfolyamot kezdő kis diákokat.

Hittanórák és konfirmáció:
A hittan órák már jövő héttől fogva elkezdődnek az iskolákban.
A konfirmációi órák szeptember második hetében indulnak el. A konfirmandusaink számától függ majd, hogy egy- vagy két alkalmat fogunk tartani. Ezért különösen is kérjük, hogy a konfirmációt kezdő diákok jelentkezzenek. Az első alkalmat szeptember 15-én, pénteken 17 órakor tartjuk. Szeptember 17-én, pedig az istentiszteletünk után pedig egy rövid megbeszélés lesz a konfirmandus gyerekeink szüleivel.

Keresztkérdések csoport: Szeptember végén újra indítjuk a Keresztkérdések képzést. Erre azok jelentkezését várjuk, akik felnőttként keresztelkedni, vagy konfirmálni szeretnének, illetve azok jelentkezését is, akik egyszerűen a keresztyén hitükben szeretnének megerősödni.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Pándi Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Ágoston Géza nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Pándon majd 2.000 ember él. Közülük 555-n vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 40- fő körüli gyülekezet  jár templomba.

Egyházmegyei nap: Szeptember 2-n Alsónémediben Egyházmegyei napot szerveztek. Gyülekezetünk mintegy 25 fővel képviseltette magát, s részt vettünk a főző versenyben, illetve a sport versenyekben.

Presbiterválasztás: A jelölő bizottság az elmúlt héten csütörtökön megkezdte munkáját. Templomunk előterében elhelyeztünk egy dobozt, amibe a gyülekezet tagjai a presbiteri tisztségre ajánlhatnak testvéreket. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a megjelöltek közül nem feltétlenül mindenki fog felkerülni a tényleges szavazó lapra.  A jelölő bizottság feladata, hogy a megnevezett testvérek presbiteri tisztségre való alkalmasságát megvizsgálja és ezek után összeállítsa azt a névsort, akik közül majd a Választói Közgyűlésen választani fogunk.

Szeretettel kérjük a testvéreket, folyamatosan imádkozzunk azért hogy a választás során a gyülekezetünkben ne támadjon sértődés, pártoskodás, vagy versengés, ellenben az Úr Isten támasszon közöttünk egyetértés.

Köszönet az adományokért: Amint láthatja a gyülekezet a nyár folyamán tovább szépült templomunk az utca front megújításával, illetve a parókia Észak Nyugati falának szigetelésével. Jelenleg a beosztott lelkészi lakásunk teljes felújítása történik. Mindezeket a munkákat önerőből illetve városunk támogatásával tudtuk elvégezni. Köszönjük a testvéreknek, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével, illetve a külön adományaikkal segítik gyülekezeti életünket.

Úrvacsora osztás: Szeptember első vasárnapja lévén úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt. Szeretettel hívjuk gyülekezetünk úrvacsorázó tagjait az úrvacsorai közösségbe. Istenünk áldása legyen azon az asszony testvérünkön és családján, aki a szent jegyekről gondoskodott.

 

2017. augusztus 27.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Tóth Dorottyát, Tóth Péter és Várkonyi Mónika testvéreink harmadik kisleányát.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük az augusztus hónapban született testvéreinket és áldást kérünk az életükre.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Örkényii Református Gyülekezetért és lelkipásztoráért: Szemők Andrea nagytiszteletű asszonyért imádkozzunk. Örkényben 4.700 ember él. Közülük 287-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 20-30an járnak templomba. Örkényhez tartozik Táborfalva, Hernád és Pusztavacs. Ezekben a szórványokban is rendszeresen tartanak istentiszteleteket.

Presbiterválasztás: A jelölő bizottság az elmúlt héten csütörtökön megkezdte munkáját. Templomunk előterében elhelyeztünk egy dobozt, amibe a gyülekezet tagjai a presbiteri tisztségre jelölhetnek. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a gyülekezet által javasolt testvérek közül nem mindenki fog felkerülni a tényleges szavazó lapra.  A jelölő bizottság feladata, hogy a megnevezett testvérek presbiteri tisztségre való alkalmasságát megvizsgálja és ezek után összeállítsa azt a névsort, akik közül majd a Választói Közgyűlésen választani fogunk.

Szeretettel kérjük a testvéreket, folyamatosan imádkozzunk azért hogy a választás során a gyülekezetünkben ne támadjon sértődés, pártoskodás, vagy versengés, ellenben az Úr Isten támasszon közöttünk egyetértés.

Tanévnyitó istentisztelet: Szeptember 3-án, vasárnap, 10 órakor tanévnyitó istentiszteletet tartunk, amelyre ez úton is szeretettel hívunk minden diákot, szülőt, nagyszülőt és pedagógust.

Közadakozás: Augusztus 10-én súlyos vihar károk érték az Őrséget. Református Egyházunk arra kéri a gyülekezeteket, hogy a mai napi perselypénzt a bajba jutottak megsegítésére ajánlják fel. Természetesen ezt a kérést mi is komolyan vesszük, s a perselypénzünket továbbítani fogjuk.

 

2017. augusztus 20.

Beiktatás: Ma iktatják be udvarfalvi testvérgyülekezetünk új lelkipásztorát, Jakab István esperes urat. Faragó Csaba tiszteletes úr családjával együtt vitte gyülekezetünk köszöntését és áldás kívánását.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük Tar Zoltán nagytiszteletű urat gyülekezetünkben. Köszönjük, hogy a helyettesítést elvállalta. Isten áldja meg szolgálatát és életét.

Temetés: Augusztus 17-én, csütörtökön vettünk búcsút özv. Gonda Andrásné, 96 éves korában elhunyt testvérünktől. Istenünk áldja, segítse, vigasztalja a gyászban lányát, Erzsikét.

Úrvacsora osztás: Augusztus 20-a alkalmából megterítettük az úrasztalát. Istenünk áldását kívánjuk annak a kedves testvérünknek az életére, aki az úrvacsorai jegyekről gondoskodott.

Egyházmegyei nap: Szeptember 2-án ,szombaton, 8 órától 17.15 -ig egyházmegyei nap lesz Alsónémediben. A napon különböző versenyszámokban lehet nevezni, úgy mint főző verseny, süti készítő verseny, vagy sorversenyek. Aki szívesen részt venne ezen a napon és a főző versenyben, vagy a sütemény készítő versenyben képviselné gyülekezetünket, az istentisztelet után jelezze ezt.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten az Ócsai Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért: Hantos Péter nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Ócsán majd 9.000-en élnek. A legutóbbi népszámláláskor 1.684-en vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 150-250 fő közötti létszámban töltik meg templomukat.

2017. augusztus 13.

Keresztelés: Istentiszteletünkön megkereszteljük Izmendi Lénát, Izmendi Lóránd és Bakos Andrea második gyermekét, illetve Konczos Mártont, Konczos Szilárd és dr. Steffel Boglárka szintén második kisgyermekét.

Temetés: Augusztus 10-n, csütörtökön vettünk búcsút Madar Imrétől, akinek 76 esztendőt ajándékozott az Úr Isten. Gyászoló családjának adjon az Úr megbékélést.
Az elmúlt héten 96 éves korában az Úr Isten elszólította közülünk Gonda Andrásné testvérüket. Temetése augusztus 17-én csütörtökön 11 órakor lesz.

Úrvacsorás istentisztelet: Augusztus 20-án megterítjük az úrasztalát. 17-én csütörtökön 18.30 órakor bűnbánati istentiszteletet tartunk.

Beiktatás: Augusztus 20-án vasárnap udvarfalvi testvérgyülekezetünkben beiktató istentisztelet lesz. Szabó Árpád nagytiszteletű úr nyugdíjba vonulását követően Jakab István nagytiszteletű urat választotta meg a gyülekezet lelkipásztorául.

Imádság gyülekezeteinkért: A következő héten a Nyáregyházi Református Gyülekezetért és lelkipásztoraiért: Kelemen Norbert nagytiszteletű úrért imádkozzunk. Nyáregyházán 3.700-an élnek. A legutóbbi népszámláláskor 620-an vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 60-70-en járnak közülük templomba.

2017. június 25.

Keresztelő: Istentiszteletünkön megkereszteljük Csiszár Lilla Andreát, Csiszár Gábor és Borbély Andrea kislányát, Erdei Mátyást, Erdei Előd és Plósz Viktória kisfiát és nem utolsó sorban Kiss Lucát, Kiss Péter és Bordi Zsuzsanna kislányát.

Temetés: Június 23-án, pénteken vettünk búcsút id. Kemény Mátyásnétól, aki 91 éves korában hunyt el. Istenünk adjon megbékélést gyászoló családja szívébe.

Imádság gyülekezeteinkért: Egyházmegyei Imanaptárunk vezérfonalát követve ezen a héten a Maglódi  Református Gyülekezetért és annak esperes lelkipásztoraiért, Bálint  Klára  nagytiszteletű asszonyért imádkozunk.

Tanév vége: Korsós Tamás tiszteletes úr tanulmányi ideje június végével gyülekezetünkben véget ér, így szeretnénk ma elköszönni Tőle. Biztosan vannak, akik nem tudják: a tavasz folyamán több testvérünk felajánlásának köszönhetően megteremtettük a lehetőségét annak, hogy szeptembertől újra legyen beosztott lelkésze gyülekezetünknek. Tamás tiszteletes urat csak jelképesen engedjük el, hiszen szeptembertől gyülekezetünk beosztott lelkészeként várjuk vissza.

Választási bizottság: Ebben az esztendőben presbiteri választás lesz gyülekezetünkben. Gyülekezetünk presbitériuma legutóbbi ülésén megválasztotta Választási Bizottságot, aminek a feladata, hogy a jelölt állítástól egészen a választói közgyűlésig a választást vezesse.

A következő testvéreink kaptak felkérést erre a szolgálatra:

 • Draskóczy Ildikó
 • Iván Edit
 • Till Ervinné
 • Váradi Józsefné
 • Zsigmond Károly

Istentiszteletünkön egyházi törvényeink szerint a Választási Bizottság fogadalmat tesz arra, hogy a szolgálatát odaadóan fogja végezni. Erre fogunk most sort keríteni.

Úrvacsorás istentisztelet: Július 2-án, vasárnap ismét úrvacsorás istentiszteletünk lesz. Június 29-én csütörtökön, és 30-án pénteken, 18.30 órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk.

Gyülekezeti tábor: Július 5-9 között Jászárokszálláson több generációs gyülekezeti tábort tartunk. A táborra a részvételi díj befizetésével az előtérben lehet jelentkezni.

2017. május 28.

Köszöntés: Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik május hónapban ünnepelték a születésnapjukat.

Távollét: Az udvarfalvi testvérgyülekezetünk lelkipásztora, Szabó Árpád nagytiszteletű úr nyugdíjba vonul. Ezen a vasárnap búcsúzik el gyülekezetétől. Lelkipásztorunk vezetésével egy kis küldöttség is részt vesz ezen a búcsú istentiszteleten. Távolról is kívánjuk: hogy Isten áldja meg hosszú és gyümölcsöző nyugdíjas korral a nagytiszteletű urat.

Imádság gyülekezeteinkért: Egyházmegyei Imanaptárunk vezérfonalát követve ezen a héten a Jászberényi Református Gyülekezetért és annak lelkipásztoraiért imádkozunk.  Jászberényben 27.000-en élnek a legutóbbi népszámlálás adatai szerint. Közülük ezren vallották magukat reformátusnak. Vasárnaponként 100-120-an járnak templomba.

Temetés: Az elmúlt héten vettünk búcsút Lánczos Máriától, akinek az Úr Isten 77 betöltött esztendőt ajándékozott. Május 23-án, kedden 102 éves korában elszólította az Úr Isten közülünk gyülekezetünk legidősebb tagját,  Farkas Pál testvérünket. Temetése május 29-én, hétfőn 14. órakor a Kunszentmiklós Felszegi Temetőben lesz.  Isten teremtsen békét a gyászoló családok lelkében.

Konfirmáció: Áldozó csütörtökön 13 első éves és 13 másodéves konfirmandusunk vizsgázott a gyülekezet előtt.

A konfirmáció a jövő héten tovább folytatódik a pünkösdi előkészítő istentiszteletekkel. Szerdán, csütörtökön és pénteken 18.30 órai kezdettel Lélekemelő címmel Morva Ákos nagytiszteletű úr, a Szigetszentmiklós Újvárosi Gyülekezet lelkipásztora fog közöttünk szolgálni.  Szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit.

Pünkösd első napján felnőttek fognak majd keresztelkedni és konfirmálni. Pünkösd hétfőn pedig a serdülő konfirmandusaink tesznek ünnepélyes hitvallást. Természetesen az ünnep mindkét napján kiszolgáltatjuk az úriszentvacsorát.

Gyülekezeti tábor: Július 5-9 között Jászárokszálláson több generációs gyülekezeti tábort tartunk. A táborról készítettünk egy kis fényképes összeállítást. Fogadja a gyülekezet szeretettel.

 

Vélemény, hozzászólás?