Ifjúsági táborok pályázata

 

Pályázati felhívás

 1. Az ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY kiemelkedő feladatának tartja fiataljaink gyülekezetünkhöz való tartozásának erősítését, ezért ebben az évben is támogatni szeretné a nyári ifjúsági táborok résztvevőit. Azonban az eddigiektől eltérő módon, pályázat útján választjuk ki a támogatott fiatalokat.
 2. A pályázat elbírálásánál a szociális szempontok mellett döntő szempont, hogy a pályázó milyen mértékben vesz részt gyülekezetünk munkájában.
 3. A pályázatot pályázati lapon, írásban kell benyújtani.
 4. A pályázati lapon fel kell tüntetni a pályázó személyes adatait, amelyet az alapítvány kuratóriuma az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezel. A pályázati lapon fel kell tüntetni azt az összeget, amelyet a pályázó szeretne elnyerni, valamint azokat a vállalásokat, melyek mutatják a gyülekezeti munkába való bekapcsolódást.
 5. A pályázatok benyújtási határideje 2019 március 31.
 6. A pályázatokat egy – a kuratórium tagjaiból és a gyülekezet vezetőségéből álló – 5 fős bizottság fogja elbírálni.
 7. Az elbírálás szempontjai:

–  az istentiszteleteken és az ifjúsági alkalmakon való részvétel

– a gyülekezet munkájába való bekapcsolódás a 8. pontban javasoltak valamelyik formájában.

 1. Javaslatok a gyülekezeti munkába való bekapcsolódásra:

– a heti templomtakarításban való részvétel

– a tavaszi közmunkán való részvétel

– fűnyírás a templomkertben

– az „Áldás békesség” gyülekezeti újság húsvéti és pünkösdi számának terjesztésében való részvétel (terjesztési körzet 10 – 15 címet tartalmaz)

– élménybeszámoló írása a tábor eseményeiről, az ott történtekről az „Áldás békesség” újságban és a „Haraszti Hírekben”

– részvétel a húsvéti játszóház előkészítésében, lebonyolításában.

– részvétel a nyári református hittantáborban segítőként

Ezek csak javaslatok a vállalások megkönnyítésére. A bírálók minden más vállalást – ami a gyülekezeti életet, munkát segíti – figyelembe vesznek az értékelésnél.

 1. A benyújtott pályázati lapot az egyik szülőnek – egyetértését kifejezve – is alá kell írni, az elérhetőség feltüntetésével.
 2. A pályázatokat a bíráló bizottság 2019 április 8 – ig elbírálja. a pályázókat írásban értesíti az eredményről és az elnyert támogatás mértékéről.
 3. Az elnyert támogatás összegét az alapítvány közvetlenül a tábor helyszínét biztosító intézménynek utalja át. A nyertes pályázónak a támogatás összegével csökkentett részvételi díjat kell megfizetni.
 4. A pályázó tudomásul veszi, amennyiben a pályázati lapon vállalt feladatait

saját hibájából nem teljesíti, két évig nem pályázhat alapítványi támogatásra.

Dunaharaszti; 2019 március 10.

Építő Kövek Alapítvány
kuratóriuma

Pályázati adatlap

Házaspárok Kimenője – “Nincsenek tökéletes házasságok!” szeminárium

 1. március 24., vasárnap, 15-től 19:30-óráig
  Helyszín: Diósd, ICSB Nemzetközi Keresztyén Iskola

Akár rendben van a házasságod és csak azt szeretnéd, hogy ez így is maradjon; akár úgy érzed, hogy már alig tartja össze valami, a Nincsenek tökéletes házasságok! szeminárium segít megerősíteni kapcsolatodat.

Nincs tökéletes házasság. De minden házasság lehet jobb!

A Nincsenek tökéletes házasságok (No More Perfect Marriages) könyv szerzőpárosa, Mark és Jill Savage házassággondozók a szeminárium folyamán:

 • segítenek a házaspároknak eljutni a frusztrációtól odáig, hogy élvezni tudják különbözőségeiket
 • ösztönzik a párokat arra, hogy múltjukat kiértékelve megvizsgálják, hogy az hogyan befolyásolja a közös jelenüket
 • segítenek a pároknak felismerni azt a házasság elszürküléséhez vezető hét tényezőt, amelyet minden házasság megtapasztal
 • alkalmassá teszik a párokat arra, hogy nyolc Istentől kapott eszközt használva győzzék le ezeket a tényezőket
 • releváns, őszinte és gyakorlatias szemináriumot ígérnek, amelyet lendületesen és gyakori humorral fűszerezve tartanak.

A Házaspárok kimenője (Marriage Night Out) kétnyelvű alkalom lesz magyar tolmácsolással, így szeretettel várunk minden magyarul vagy angolul beszélő házas- és jegyespárt. Azok is bátran jöhetnek, akiket a társuk nem tud elkísérni.

Információs és regisztrációs link: https://tinyurl.com/hazasparokkimenoje

Facebook link: https://www.facebook.com/events/419901772083879/

_________________________________________

Promóciós video: